"De nieuwe standaard voor waterbehandeling in de scheepvaart"

 • Altijd veilig gebruiks- en verbruikswater
 • Geautomatiseerd legionella beheersplan
 • Ontzorging van waterhuishouding
 • Kwalitatief en Duurzaam
 • Betaalbaar
 • Persoonlijk
 • www.waterkwaliteitunit.nl

Scheepvaart

« Terug naar het overzicht

"De nieuwe standaard voor waterbehandeling"

Huidige situatie aan boord van schepen:

Point of Entry

 • Hydrofoor met druktank
 • Losse UV met vaste voorfilter

Point of Use

 • Drinkwater uit opslagtank
 • Flessenwater voor drinkwater

Bewaking middels bemonstering via derden => bij problemen zelf oplossingen verzinnen (eigen verantwoordelijkheid).
Resultaat => 95% van de binnenvaartschepen vaart rond met een serieuze legionella besmetting!

Pure Water situatie aan boord van schepen:

Point of Entry

 • Hydrofoor met frequentiesturing
 • Voorspoel/filterunit
 • UV
 • Waterontharder

Point of Use

 • Osmosesysteem

Begeleiding en beheersing middels programma => "Legionella Veilig".
Jaarrond begeleiding door Pure Water voor onderhoud, bemonstering, service en garantie => bij problemen gedeelde verantwoordelijkheid een daadkrachtige oplossingen.
Resultaat => schepen zijn én blijven "Legionella Veilig".
 

Artikelen in de media

Een optimaal waterklimaat

Scheepvaart is een breed begrip. Of we nu spreken over: vrachtvaart, binnenvaart, tankers, pleziervaart of de visserij, op elke discipline van de scheepvaart is dezelfde uitdaging van toepassing;

“Hoe beschik ik over schoon en veilig water aan boord?”

In de scheepvaart wordt al een zeer duidelijk onderscheid gemaakt tussen ‘gebruikswater’; water wat door mensen in de één of andere vorm gebruikt wordt bij het consumptieproces, zoals drinken, het eten en/of bereiden van voedsel en ‘verbruikswater’; water wat gebruikt wordt voor huishoudelijke doeleinden, zoals wassen, toiletspoelen, schoonmaken, douchen, etc.
Met name in de scheepvaart, wordt gewerkt met de opslag van water, waardoor ook meteen het voornaamste probleem duidelijk wordt: de invloed van temperatuur op de kwaliteit van het water en de daarmee gepaard gaande groei van bacteriën.

Hierdoor ontstaat de volgende uitdaging:
De invloed van met name de legionellabacterie op het ‘gebruiks- en verbruikswater’ en de wens (en wettelijke eis) om een optimale graad van zuiverheid te hebben voor menselijke consumptie.
Om het waterleidingnet over het gehele schip te voorzien van goed en veilig gebruiks- en verbruikswater is een totaaloplossing gewenst.

Concept: `Het optimale waterklimaat aan boord van een schip`

Doelstelling

Het creëren van het optimale waterkwaliteit aan boord van een schip. Hiervoor is de aanpak verdeeld in een aantal stappen, die er tezamen voor zorgen dat onder alle omstandigheden veilig verbruiks- en gebruikswater aan boord is. Dit concept is modulair opgebouwd en aan te passen aan uw persoonlijke en specifieke wensen aan boord van uw schip.

Pleziervaart heeft met name behoefte aan vers en veilig gebruikswater om te koken en te drinken en eventueel een aanvulling in het verbuikswater om veilig te kunnen douchen aan boord.
Voor de visserij, vrachtvaart en tankvaart geldt ook een zorgplicht ten aanzien van veilig en vers drinkwater en verbruikswater wat schoon en bacterievrij is. Hierbij gaan we in ultimo uit van onderstaande stappen.

In het gekozen stappenplan is een veiligheidsmarge aanwezig, mochten stap 1, 2 en/of 3 onverhoopt niet werken dan zorgt stap 4 ervoor dat er altijd veilig gebruikswater aanwezig is.

Een optimaal waterklimaat aan boord bestaat uit 4 stappen:
Stappen 1, 2 en 3 zijn toepassingen met betrekking tot verbruikswater.
Stap 4 is de toepassing met betrekking tot gebruikswater.

In de optimale situatie wordt gebruik gemaakt van een hydrofoor met een constante druk en zonder tussenopslag van water, omdat dit een voedingsbodem is voor bacteriën. De tussenopslag wordt zelden of nooit helemaal geleegd of gereinigd, dus kan deze een constante bron van besmetting vormen. Wanneer niet geïnvesteerd wordt in een dergelijke hydrofoor adviseren wij dringend om de tussenopslag minimaal twee maal per jaar te reinigen.

Stap 1, 2 en eventueel 3 worden opgebouwd in de ‘WKU => Water Kwaliteit Unit’:
Hierdoor ontstaat een compleet systeem met betrekking tot alle point of entry elementen, eventueel aangevuld met een hydrofoor met frequentiesturing.

Stap 1:  Afvangen en doden van bacteriën d.m.v. Ultra Violet licht

Zuivering op basis van voorfiltratie d.m.v. een polyester voorfilter (5 micron), een actief koolstoffilter (5 micron) en als derde trap een UV filter met een berekende capaciteit op basis van piekbelasting.

Meer informatie; UV hoe werkt het en wat zijn de effecten? en technische specificaties UV.

Stap 2: Ontharding op basis van hars

Het water wordt ontdaan van calcium (kalk) en magnesium en zo wordt de voedingsbodem voor legionella verkleint.  Dit heeft twee effecten op het verbruikswater:

 1. Er ontstaat “zacht” water, waardoor apparaten die werken met warm water een veel langere levensduur en optimalere werking hebben.
 2. Al het leidingwerk aan boord wordt geleidelijk ontdaan van aanslag en aanzettingen, waardoor de voedingsbodem voor legionella en andere bacteriën wordt gereduceerd.

Meer informatie; Ontharden hoe werkt het en wat zijn de effecten? en technische specificaties ontharden.

Stap 3: Peroxide-injector met doseerpomp

Wanneer nodig op basis van inventarisatie; toevoegen van een spoelunit met peroxide die het totale systeem continue voorziet van een peroxide-injectie, waardoor hardnekkige besmetting bestreden wordt. Deze wordt toegevoegd in de waterklimaatkast als laatste stap voor intrede in het leidingnet.

Meer informatie; Technische gegevens peroxide-injector.

Stap 4: Waterzuivering bij point of use

Zuivering van het gebruikswater met een waterzuiveringssysteem op basis van ultrafiltratie met gebruikmaking van de techniek omgekeerde osmose.
Dit systeem houdt, bewezen, alle verontreinigingen tegen die zich in het gebruikswater zouden kunnen bevinden en zorgt er voor dat de menselijke consumptie altijd vers en veilig blijft.

Meer informatie; Waterzuivering hoe werkt het en wat zijn de effecten? en technische specificaties waterzuivering.

Een en ander is uiteraard wel afhankelijk van een wederzijdse verantwoordelijkheid, van zowel opvarenden, als leverancier met betrekking tot signalering van eventuele storingen en onderhoud van de voorgestelde situatie.

Schematische weergave waterloop Water Kwaliteit Unit:

Aanvullende mogelijkheid; gekoeld plat en/of bruisend water

Op een schip is de temperatuur van het drinkwater vaak wat warmer. Na stap 4 is het mogelijk om het waterzuiveringssysteem aan te sluiten op een koeler, dan tapt u altijd gekoeld gezuiverd water. Met een koeler/carbonator realiseert u ook bruisend gekoeld gezuiverd water?   

Voordelen van zuiveren voor medewerkers

Puur en gezuiverd water is goed voor het lichaam en heeft een gunstige uitwerking op de persoonlijke gezondheid van uw werknemers. Dit resulteert bijvoorbeeld in minder ziekteverzuim. Het is medisch aangetoond dat als uw werknemers voldoende zuiver water kunnen drinken hun concentratie- en uithoudingsvermogen verbeterd, zodat zij beter functioneren. Niet onbelangrijk is dat het gewoon lekkerder is dan het water uit de kraan of uit een Cancooler.

De voordelen van zuiver water voor uw medewerkers:  

 • Betere concentratie- en uithoudingsvermogen.
 • Lekker en altijd vers gezuiverd water.
 • Gezuiverd water is goedkoper dan flessenwater en water uit een Cancooler.
 • Altijd op voorraad; het systeem wordt aangesloten op uw eigen waterleiding.
 • Geen onnodig ruimtebeslag.
 • Geen gesleep meer met kannen en/of coolerfusten.
 • Geen logistieke kosten.
 • Geen kalkafzetting in uw koffiezetautomaat en/of waterkoker.
 • “Voor de meest pure smaak van uw koffie, thee, soep en water.”

Pure Water is uw partner op het water!

Heeft u belangstelling voor een dergelijke oplossing en wilt u meer weten over alle voordelen en mogelijkheden, neem dan contact met ons. Voor aanvullende informatie en ervaringen www.waterkwaliteitunit.nl
Met Pure Water kunt u het maximale uit uw water halen.