Waar staan wij voor

Samen staan we er voor u...

Waar staan wij voor

Denkt u na over water met al zijn toepassingen? Zo ja, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Pure Water denkt niet alleen aan water, maar kan bij u ook een 'optimaal waterklimaat' realiseren.

Pure Water specialist in diverse vormen van waterbehandeling

Waterontharding, waterzuivering op basis van omgekeerde osmose of UV filtratie en waterverrijking. Binnen de scheepvaart is Pure Water ook in staat om een 'Legionella veilige' situatie te creëren en te behouden. In de horeca bieden wij een systeem aan die gezuiverd tap water (plat en bruisend) kan produceren. Voor aardehuizen bieden wij inmiddels ook de mogelijkheid om circulair het water toe te passen. Het is dus mogelijk om elke voorkomende locatie te voorzien van een pasklare oplossing met betrekking tot optimale waterbehandeling, zowel voor bij u thuis als binnen een zakelijk gegeven.

Missie

Onze missie is om onder alle omstandigheden en op alle locaties een optimaal waterklimaat te realiseren, waarbij gedacht en gehandeld wordt vanuit mogelijkheden en oplossingen op basis van de behoeften van de betreffende klant. Vanuit partnership, zowel particulier als zakelijk werken wij altijd voor lange termijnoplossingen waarbij kwaliteitvertrouwensamenwerken en ontwikkelen leading zijn. Wat is het belang van water voor u?

 • Pure Water haalt het maximale uit water...


  Per persoon gebruiken wij gemiddeld 124 liter water per dag verdeeld in ± 10 liter 'gebruikswater' en ± 114 liter 'verbruikswater'. De maatschappelijke kosten voor het verkrijgen en zuiveren van water worden steeds hoger dus het wordt steeds belangrijker dat wij overal en altijd bewust met water omgaan.

  Water is ook voor u altijd en in allerlei vormen belangrijk. Dat is de reden dat Pure Water zich bezig houdt met uw 'optimale waterklimaat' en op elke locatie zoekt naar een 'wateroplossing' die aansluit op uw persoonlijke of zakelijke behoeften in de meest brede zin van het woord. Onze uitgangspunten hierbij zijn: “De beste kwaliteit tegen de beste prijs met de beste service en met daarbij altijd het streven naar beter….”

  In deze tijd is er steeds meer belangstelling voor de kwaliteit van één van onze voornaamste levensbehoeften; Water. De discussie omtrent gebruiks- en verbruikswater en de verdergaande verontreiniging van water in zijn algemeenheid is, maatschappelijk gezien, een actueel gegeven. Zie reactie RIVM op waterkwaliteit (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu).  Ook de noodzaak voor het consumeren van voldoende zuiver water per dag, waardoor u als persoon optimaal kunt functioneren, dringt steeds verder door in het bewuste denken van allerlei gebruikers. Water is binnen de voedselpiramide de eerste levensbehoefte.

  Alle activiteiten van Pure Water worden ook ingegeven door bewuste keuzes waarbij duurzaamheid, zowel in producten, toepassingen en ondernemen, een grote rol speelt.

  Particuliere markt

  Pure Water heeft  de doelstelling om producten aan te bieden, die tot nut zijn voor ieders persoonlijke welzijn en/of gemak. Tevens staan wij garant voor een kwalitatief hoogwaardige producten, waarbij alle facetten die hierop van toepassing zijn, zoals; assemblage, installatie, service en garantie, tegen de hoogste kwaliteitsnormen worden ingevuld, zodat u jarenlang probleemloos kunt genieten van Pure Water bij u Thuis of Recreatief.

  Zakelijke markt

  Pure Water heeft de doelstelling dat elke investering in onze waterbehandelingssystemen een rechtstreeks bedrijfsmatig voordeel heeft of u nu een praktijksportschoolschiphorecabedrijf, een kantoor- of werkvloer situatie heeft.
  Uiteraard zijn hier onze eerder genoemde kwaliteitscriteria van toepassing.Consumptief betekent dit; het is gezond voor uw werknemers, dus minder ziekteverzuim, het verbetert de concentratie en de werkprestatie, het is lekker en goedkoop.Functioneel bestaat de mogelijkheid dat het gebruik van behandeld water in uw productieproces kwaliteit verhogend kan werken en in sommige gevallen zelfs een verhoging van kwantitatieve normen en resultaten zal inhouden.

  Wilt u... of u nu consument bent of zich beweegt in de zakelijke markt, nadenken over het nut en de voordelen van waterbehandeling voor u of uw onderneming; neem dan contact op en informeer naar de mogelijkheden. 


 • Onderhoud en Garantie

  Wij staan voor optimale service, onderhoud en garantie!

  In dit item treft u de volgende onderwerpen aan:

  • Service en onderhoud Waterzuiveringssystemen
  • Garantiebepalingen Waterzuiveringssystemen
  • Service en onderhoud Waterontharders 
  • Garantiebepalingen Waterontharders
  • Onderhoud en garantie Overige Systemen

  Service en onderhoud Waterzuiveringssystemen

  Onderhoud waterzuiveringssysteem noodzakelijk:

  Om uw waterzuiveringssysteem in de juiste conditie te houden is periodiek onderhoud noodzakelijk. Door de kwaliteit van het Nederlandse kraanwater is de termijn van onderhoud in Nederland vooralsnog gesteld op een periode van één jaar. Op basis van specifieke situaties kan het noodzaak zijn om onderhoud frequenter uit te laten voeren.

  Door het laten verrichten van de jaarlijkse onderhoudsbeurt door de medewerkers van Pure Water bent u niet alleen verzekerd van een perfect werkend zuiveringssysteem, maar maakt u ook aanspraak op de garantie voor een periode van 10 jaar*.

  Onderhoud houdt onder andere in; controle van de zuiverheid van het water, de werking van het systeem, het verbruik van het systeem, het vervangen van de nodige filters en het uitwisselen van de voorraadtank. Daarnaast controleren de medewerkers de volgende punten:

  ♦ Systeem totaal ♦ TDS leidingwater ♦ Afsluitklep ♦ O-ringen ♦ Membraan *** ♦ TDS osmose water ♦ Reduceerklep ♦ Afsluitkraan leiding ♦ Pre-filter ♦ Rendement in % ♦ Terugslagklep ♦ Afvoerklem ♦ Carbon prefilter ♦ Hardheid D° ♦ Pompen ♦ Tapkraan ♦ Carbon nafilter ♦ Leidingdruk ♦ Waterleidingkraan ♦ Voorraadtank **

  Voor meer informatie omtrent de garantiebepalingen, kijk onder het kopje 'Garantiebepalingen Waterzuiveringssystemen'.** De uitgewisselde voorraadtank is door Pure Water in- en uitwendig gereinigd en gecontroleerd op druk, ventiel etc. Daarnaast dient de voorraadtank, door u als klant, minimaal 1x per week geheel geleegd te worden in verband met de noodzaak om het membraan te spoelen zodat dit kan zorgdragen voor optimale filtratie (uiteraard kunt u dit water gewoon gebruiken).*** Vervanging van het membraan geschiedt uitsluitend bij een zuivering lager dan 80>#/p###

  Het maken van een afspraak

  De installatiedatum van uw systeem is het uitgangspunt voor het plannen van het onderhoud. Rond de twaalfde maand na de installatiedatum of de vorige servicedatum, nemen de medewerkers van Pure Water contact met u op voor het maken van een afspraak voor een onderhoudsbeurt#. Wij beginnen met plannen ongeveer twee weken van tevoren. In tijdsblokken van ongeveer 2 a 3 uur zult u, na uw akkoord, ingepland worden in een route##.

  Als een afspraak onverhoopt toch niet kan doorgaan zullen wij u opnieuw inplannen en benaderen voor een volgende route bij u in de buurt (voor het maken van de afspraak in het daaropvolgende jaar valt u terug in de planning van de oorspronkelijke maand). Uiteraard kunnen er altijd op het laatste moment persoonlijke calamiteiten zijn, zodat u toch nog af moet bellen. Dit is niet prettig, maar daar zullen wij altijd begrip voor hebben.

  Waar wij echter geen begrip meer voor hebben, is het niet afbellen en er gewoon niet zijn, zodat de buitendienstmedewerker voor niets voor de deur staat. In dit geval zijn wij voortaan genoodzaakt om de voorrijkosten á € 70,- in rekening te brengen. Wij doen dit niet voor ons plezier, maar ervaren steeds vaker dat sommige klanten de gewoonte hebben om hun afspraken niet na te komen, wat kostenverhogend werkt en ten koste gaat van de planning voor andere klanten.

  #    Bent u binnen 12 maanden niet gebeld, neem dan zelf contact op met Pure Water voor een stukje afstemming.##  Uiteraard proberen wij hierin zoveel mogelijk rekening te houden met uw situatie en wensen, maar dit is door diverse oorzaken niet altijd mogelijk. Wij zullen altijd overleg plegen met u, maar wij vragen hiervoor wel om uw begrip.

  Kosten voor onderhoud particulier

  De kosten voor het standaard onderhoud aan het Waterzuiveringssysteem bedraagt € 90,00* inclusief btw per jaar. Dit bedrag is opgebouwd uit: voorrijkosten, arbeidsloon en benodigde materialen. Wanneer het onderhoud van het Waterzuiveringssysteem plaatsvindt in combinatie met het onderhoud van de waterontharder zal er € 68,00 voor het onderhoud van de waterontharder berekend worden. * Zakelijk, zoals voor de Horeca, speciale projecten en Scheepvaart kunnen de onderhoudskosten afwijken. 

  Garantiebepalingen Waterzuiveringssystemen

  Om de kwaliteit en capaciteit van uw Pure Water waterzuiveringssysteem en daardoor de zuiverheid van het water te waarborgen, is onderhoud aan het systeem noodzakelijk. Dit onderhoud wordt jaarlijks verricht door Pure Water, te Tilburg. Door het invullen en ondertekenen van het garantieformulier gaat u akkoord met de garantievoorwaarden, zoals hieronder beschreven. Daarbij verzekert u zichzelf van jaarlijks onderhoud en daardoor het recht op 10 jaar garantie op het systeem.

  Garantievoorwaarden
  • Het waterzuiveringssysteem dient door Pure Water geïnstalleerd te zijn, normaal toegankelijk te zijn voor  onderhoud en geregistreerd te zijn bij Pure Water, te Tilburg door middel van het volledig ingevulde en getekend garantieformulier. 
  • Jaarlijks onderhoud dient enkel verricht te worden door Pure Water te Tilburg. 
  • Servicerapporten van alle onderhoudsbeurten dienen overleg baar te zijn. 
  Wat valt onder de garantie
  • Garantie is van toepassing op het hele waterzuiveringssysteem inclusief voorraadtank, kunststof leidingwerk, aansluitingen op aanvoer- en afvoerleiding, eventueel aanwezige pompen en de tapkraanaansluiting onder het aanrechtblad.  
  Wat valt niet onder de garantie
  • Slijtage of beschadiging van de tapkraan boven het aanrechtblad.  
  • Schade ontstaan door uitstromend water (dit valt onder uw eigen inboedelverzekering).  
  De garantie vervalt bij (1)
  • Het niet voldoen aan bovenstaande eisen. 
  • Nalaten van controle op lekkage na installatie en servicebeurt. 
  • Als het systeem langer dan 2 maanden stilstaat i.v.m. verhuizing, verbouwing, etc. 
  • Installatiefouten door het zelf installeren of verplaatsen van het systeem o.a.:     - Aansluiten op warmwaterleiding of toevoer van heet water.     - Plaatsing in een ruimte waar bevriezing kan ontstaan.     - Ruwe behandeling van het apparaat of de onderdelen. 
  • Leidingbreuk (inclusief gevolgen ontstaan van waterleidingwerkzaamheden). 
  • Toevoer van leidingwater met een gehalte hoger dan 1200 ppm. 
  • Hardheid hoger dan 18° DH. 
  • Lage leidingdruk (lager dan 2,5 bar) (2) 
  • Indien het toevoerwater rechtstreeks afkomstig is van een eigen bron of put waarvan geen analyserapport is overlegd aan Pure Water. 

  (1) Bij een storing die niet binnen de garantievoorwaarden valt, worden voorrijkosten, arbeidsloon en kosten voor eventuele nieuwe onderdelen in rekening gebracht. Periodiek onderhoud betekent dat er door Pure Water contact wordt opgenomen voor een servicebeurt. Is er binnen 12 maanden niet gebeld, neem dan contact op met Pure Water. (2) Het systeem is afhankelijk van druk in de waterleiding. Bij een lage leidingdruk produceert en zuivert het systeem niet optimaal en dit heeft als gevolg een groter volume van afvalwater en/of het niet goed functioneren van de afsluitklep. Bij het constateren hiervan, dient er contact opgenomen te worden met Pure Water.

  Service en onderhoud Waterontharder

  Voor het goed werken van de ontharder is het van belang dat er voldoende zout in de zoutopslagbak zit, dit kunt u zeer eenvoudig zelf bijhouden en bijvullen. Bij de aanschaf van een Pure Water Waterontharder ontvangt u standaard een zak zout, zodat u voor de eerste periode voorzien bent. Gebruik enkel specifieke zouttabletten geschikt voor waterontharders. Deze zijn verkrijgbaar bij Pure Water (tegen betaling van kostprijs zout plus verzendkosten) of bij u in de buurt bij o.a. Boerenbond, Welkoop, Makro, Lukas Klamer, Sligro en bijvoorbeeld witgoedwinkels. Heeft u naast deze Waterontharder ook een Waterzuiveringssysteem van Pure Water, dan zullen de medewerkers altijd tijdens het periodiek onderhoud van het waterzuiveringssysteem, als service uw waterontharder ook controleren. Wanneer u op voorhand aangeeft zout nodig te hebben, dan nemen de medewerkers dat voor u mee.

  Wanneer en om de hoeveel tijd moet ik zout bijvullen?

  Het gemiddelde zoutverbruik kunt u bij benadering zelf berekenen. U hebt daarbij de volgende gegevens nodig:

  • Uw waterverbruik per dag in liters.
  • Het feit dat het systeem na elke 1500 liter gaat spoelen en daarvoor ongeveer 400 gram zout gebruikt.
  • Het voorraadvat in het systeem kan ongeveer 10 kg zout bevatten.

  Dus bij wijze van voorbeeld: stel u heeft een gezin van in totaal 4 personen en verbruikt per dag ongeveer 500 liter water. Dit wil zeggen dat elke 3 dagen het systeem zichzelf spoelt en dan 400 gram zout gebruikt. Omgerekend naar het aantal dagen betekent dit dus dat de 10 kg zout ongeveer op is na 75 dagen. (10 kg / 400 gram = 25 x 3 dagen = 75 dagen). Dit betekent dat u na elke twee maanden het systeem dient bij te vullen om er altijd voor te zorgen dat u een veilige marge behoud met betrekking tot de vulling van het reservoir.

  Onderhoud door Pure Water

  Bij een waterontharder voeren wij jaarlijks onderhoud uit. Het is intussen bewezen dat een preventieve aanpak van een aantal zaken ertoe zal leiden dat het systeem beter zijn werk blijft doen en minder problemen zal vertonen.

  Door de aanwezige stoffen in de aanvoerwaterleiding raken heel langzaam het opvangfilter en de interne filters verstopt en gaan zij stoffen doorgeven richting de harskolom, waardoor de werkzaamheid van het systeem minder wordt. Er treedt verzadiging van stoffen in de harskolom op en daardoor haalt het systeem steeds minder kalk en magnesium uit het leidingwater.

  Een servicebeurt van uw waterontharder houdt het volgende in:

  • Het totale systeem wordt visueel op gebreken of beschadigingen gecontroleerd en het systeemhuis wordt aan de buitenkant gereinigd.
  • De binnenkant bak / zoutvat wordt nagekeken. Aangekoekt zout verstoord de werking van het toestel en er wordt een advies gegeven wat te doen.
  • Alle aansluitingen worden gecontroleerd (waterleiding aanvoer en retour, pekelslang en afvoer) op vocht en/of lekkage en gerepareerd wanneer noodzakelijk of de pakkingen en knelkoppelingen worden vervangen wanneer van toepassing.
  • Het waterniveau in het reservoir wordt gecontroleerd (wanneer deze op ongeveer 10 cm hoogte in de bak staat, dan werkt de vlotter goed).
  • Het interne gedeelte van de vlotter wordt gereinigd. Vervuilde vlotters zijn oorzaak nummer 1 bij storing.
  • De instellingen worden gecontroleerd en geactualiseerd wanneer nodig, deze kunnen hoger / lager zijn door de levering van het waterleidingsbedrijf.
  • Het belangrijkste onderdeel van de waterontharder; de harskolom, wordt intern gereinigd en gespoeld. Dit is voor het behoud van de harskolom, zodat deze ook langer meegaat.
  Kosten voor onderhoud particulier

  De kosten voor het onderhoud van uw waterontharder zullen € 90,00* inclusief btw per jaar gaan bedragen. Dit bedrag is opgebouwd uit: voorrijkosten arbeidsloon en benodigde materialen. Wanneer het onderhoud van de waterontharder plaatsvindt in combinatie met het onderhoud van het waterzuiveringssysteem zal er € 68,00 voor het onderhoud van de waterontharder berekend worden. * Zakelijk, zoals voor de Horeca, speciale projecten en Scheepvaart kunnen de onderhoudskosten afwijken. 

  Garantiebepalingen Waterontharder

  Een waterontharder kan zo'n 20 jaar mee gaan. Pure Water geeft 2 jaar fabrieksgarantie op de waterontharder, deze vervalt bij installatiefouten door het zelf installeren of verplaatsen van het systeem, hieronder vallen:

  • Aansluiten op warm waterleiding of toevoer van heet water.
  • Plaatsing in een ruimte waar bevriezing kan ontstaan.
  • Ruwe behandeling van het apparaat of de onderdelen.
  • Leidingbreuk (incl. gevolgen ontstaan door waterleidingwerkzaamheden). 
  • Toevoer van leidingwater met een gehalte hoger dan 1200 ppm.
  • Hardheid hoger dan 18° DH. 
  • Indien het toevoerwater rechtstreeks afkomstig is van een eigen bron of put waarvan geen analyserapport is overlegd aan Pure Water. 
  • Indien het zout niet goed wordt bijgehouden voor de regeneratie (= het schoonspoelen van het harskolom).

  Is er na die 2 jaar iets met het systeem aan de hand, dan proberen wij het altijd op te lossen of de kosten van reparatie, waar mogelijk, voor u te beperken.

  Onderhoud en Garantie Overige Systemen

  Alle overige waterbehandelingssystemen hebben ook onderhoud nodig. Dat jaarlijkse onderhoud is ook de basis voor de garantievoorziening. De kosten voor dit onderhoud zijn op te vragen via het contact met de medewerkers of op te vragen via contact.

  Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.