Thuis

Thuis

Een optimaal waterklimaat in uw woning realiseren? 

Ontharden, Grondwaterzuivering, Zuiveren en Verrijken! Pure Water haalt het maximale uit water.

Hoe belangrijk is water voor u in uw dagelijkse omgeving en gebruik?

Water is één van de belangrijkste stoffen die we op aarde kennen. Water is de bron van al het leven. Al het leven op aarde bestaat grotendeels uit water en is afhankelijk van water. Water bedekt 71% van het aardoppervlak en het komt in de natuur voor in de drie verschillende hoofdfasen: als vloeistof, als vaste stof en als gas.

Op aarde kennen we een oneindige waterkringloop waarbij zeewater verdampt, in de atmosfeer condenseert en als neerslag weer terugvalt, waarna rivieren en grondwater het weer terugvoeren naar de zee. Bij het verdampen van zeewater blijven de zouten achter in zee, waardoor neerslag geen zout bevat, dit noemt men zoet water. Water en met name goed drinkwater is van levensbelang voor de mens, dus ook voor u en uw gezin!

In ons land wordt ongeveer 1 biljoen liter per dag gebruikt. Huishoudens nemen daarvan 0,7 biljoen liter voor hun rekening, de rest wordt gebruikt door o.a. de industrie en landbouw. Per persoon is dit gemiddeld 124 liter per dag!!! Dat water kunnen we onderverdelen in; 'gebruikswater' dit is water voor persoonlijke consumptie, voor uw huisdieren of planten en water wat gebruikt wordt bij de bereiding van uw voedsel en 'verbruikswater' dit is water voor het toilet, om te douchen, om te (vaat)wassen, om te verwarmen en om bijvoorbeeld de tuin te sproeien, de ramen te zemen of de auto te wassen.

De maatschappelijke kosten voor het verkrijgen en zuiveren van water worden steeds hoger, dus water is een zeer waardevol product en verdient het dat wij er op een zorgvuldige en 'duurzame' manier mee omgaan.

Om ervoor te zorgen dat in uw woonomgeving op een duurzame manier wordt omgegaan met water in al zijn toepassingen heeft Pure Water ervoor gekozen om te streven naar een 'optimaal waterklimaat' in uw woning. Hierbij hebben we zowel gekeken naar alle omgevingsfactoren met betrekking tot wonen, als ook uw persoonlijke welbevinden.
Volgens ons bestaat een optimaal waterklimaat uit een aantal stappen die ervoor zorgen dat u altijd en overal over het beste water kunt beschikken.

Wat houdt een optimaal waterklimaat bij u thuis in...

 • 1A. Waterontharding


  Stap 1A: Ontharden van al het leidingwater

  Elk huishouden in Nederland heeft in meer of mindere mate te maken met kalkaanslag. Er zijn allerlei producten in de handel om dit weer “onzichtbaar” te maken. Dit zijn echter producten die de kalkaanslag maar tijdelijk oplossen, want iedere keer komt deze toch  weer terug, omdat deze kalk aanwezig is in al het water wat u gebruikt via uw normale waterleiding. Behalve irritatie en moeite om weer van deze kalkaanslag af te komen, kost het u ook aardig wat geld. Niet alleen in directe zin, omdat u al deze “ontkalkingsproducten” moet kopen, maar wat te zeggen van al uw huishoudelijke apparaten die korter meegaan, omdat deze van binnenuit helemaal verkalken en daardoor kapotgaan.

  Toepassingen en voordelen van een ontharden
  • Hoe harder het leidingwater is, hoe meer zeep u nodig heeft. Onthard water zorgt ervoor dat u minder shampoo, badschuim, afwasmiddel, wasmiddel, wasverzachter, etc. verbruikt.
  • Door hard water wordt uw textiel stug, onthard water maakt uw wasgoed standaard al zachter.
  • Verwarmingselementen hebben geen last meer van verkalking. Dit geldt ook voor kalkafzetting bij uw close-in boiler, waterkoker, wasmachine, stroomstrijkijzer, etc.
  • In de verwarmingsketel treft u geen ketelsteen meer aan.
  • Uw huid droogt door het zachtere water minder snel uit! En voelt standaard zachter aan.
  • Een waterontharder is duurzaam, ze gebruiken geen stroom.
  • Geen kalkaanslag meer in het gehele huis!


  Ontharden bespaart tijd en geld

  Waar uw waterleiding de locatie binnenkomt, wordt al het leidingwater ontdaan van kalk en magnesium door een waterontharder. Kalk en magnesium bepalen de "waterhardheid". Dit veroorzaakt kalkaanslag op verwarmingselementen van o.a. koffiezetapparaten, vaatwassers, wasmachines, waterkokers en strijkijzers. Deze kalk kan ervoor zorgen dat leidingen verstoppen en zeep minder eenvoudig opgelost wordt. Hierdoor raken leidingen geblokkeerd en neemt de efficiëntie van ketels, boilers en geisers af, waardoor de kosten van het huishoudelijk water met 15% tot 20% kunnen stijgen, dus ook uw energienota! Door het water te ontharden kunnen deze negatieve effecten worden tegengegaan.

  Besparingen kunnen oplopen tot € 350,00 - € 500,00 per jaar


  Wat kunt u besparen met een waterontharder?
  • U bespaart direct energie en het is beter voor het milieu.
  • Besparing op schoonmaakmiddelen van 50% tot 75%.
  • Langere levensduur en geen kalkafzetting meer in huishoudelijke apparatuur. Schoon koffiezetapparaat, vaatwasser, wasmachine, badkamer, etc. 
  • Minder verstoppingen in leidingen, douchekoppen en kranen.
  • Schoonmaken kost veel minder tijd en met minder moeite.
  • Wasgoed is zachter, kleding behoudt langer haar kwaliteit en er is véél minder wasmiddel nodig.
  • Onthard water is zachter voor uw huid. 

  Meer informatie over besparingen / voordelen / hoe werkt het is te vinden onder producten ontharden.

  Voor een optimaal waterkwaliteit in uw huis adviseren wij een waterontharder te combineren met een RO Inbouw waterzuiveringssysteem op basis van Omgekeerde Osmose! 

  Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op. 

 • 1B. Grondwaterzuivering


  Stap 1B: Grondwaterzuivering uit eigen bron

  Grondwaterzuivering is ook mogelijk voor ook voor kleinschalige toepassingen.
  Waterwinning uit eigen bron? Dan is grondwaterfiltratie noodzakelijk!
  Ook al ziet grondwater, zo opgepompt uit een eigen bron bijvoorbeeld, er in eerste instantie vaak helder uit. Het lijkt schoon en zuiver, toch is dat vaak bedrieglijk. Soms geeft het al naar enkele minuten roodbruine randen en vlokken door het geoxideerd ijzer. Dit is IJzer (Fe) dat van nature in grote concentraties opgeloste stof in grondwater voorkomt. Maar ook andere verontreinigingen kunnen zich voordoen, denk in deze aan bijvoorbeeld nitraten. In vele gevallen het gevolg van (over)bemesting van landbouwgronden. Het maakt voor de kwaliteit van het opgepompte grondwater veel uit hoe diep de bron geslagen is. De zandlagen in onze bodem zorgen namelijk voor een natuurlijke zuivering, waardoor het grondwater van nature schoner is dan bijvoorbeeld oppervlaktewater. Het aantal en de aard van de grondlagen in de bodem waarin het water zich bevindt bepaalt de chemische samenstelling van dat grondwater. Omdat water constant in contact is met de bodem waarin het zich bevindt, neemt het water eigenschappen en samenstelling over van de lagen waarin het zich bevindt of doorheen stroomt. Water dat bijvoorbeeld circuleert door zand of graniet is zuur en bevat weinig mineralen. Water dat zich in kalklagen bevindt is basisch en bevat (bi)carbonaten. Regen of oppervlaktewater dat infiltreert in de bodem bevat na 6 tot 10 weken geen ziekteverwekkende organismen meer. Het heet dan hygiënisch betrouwbaar. Grondwater dat op grote diepte wordt gewonnen en grondwater dat al lange tijd onderweg is naar de onttrekkingsput kan als hygiënisch betrouwbaar water gezien worden.Maar ook dit grondwater moet nog behandeld worden: het is zuurstofloos, rijk aan mineralen (vooral ijzer en mangaan) en opgelost CO2. Door beluchting en filtratie krijgt het de gewenste samenstelling.

  Systeem op maat

  Voor grondwater zuivering leveren wij complete filtratiesets en ontijzeringsinstallaties. Standaard of aangepast aan de specifieke situatie ter plaatse. De keuze voor de samenstelling van het filtratiesysteem is afhankelijk van de kwaliteit van het aangevoerde water en het gebruiksdoel van het opgepompte grondwater. Zeker in die gevallen waarin de put niet diep geslagen is, treffen we vaak veel ammonium en nitraat in het water aan. Naast natuurlijk ijzer en mangaan. Maar ook zijn zware metalen, arseen, pesticiden en restanten van geneesmiddelen veel voorkomend.

  Meten is weten

  Om tot een goede opbouw van een filtratiesysteem te komen is het wenselijk om de samenstelling en de verontreiniging van het water te kennen. In verband met dit inzicht en aansprakelijkheid stellen wij als vereiste om vooraf een grondwatermonster te laten analyseren. De werking van een ontijzeringsfiltratie wordt namelijk door veel verschillende factoren beïnvloedt. Temperatuur, zuurgraad, zwavelwaterstof, ozon, etc. Dan kunnen we bepalen of, en zo ja welk ontijzerings- en/of nitraat filter toegepast moet worden. Naast de andere filtertechnieken. Verder is het van belang om voor uzelf te bepalen hoeveel water u wilt zuiveren en voor welk doel u dat water wilt gebruiken. Kraanwater moet een andere samenstelling hebben dan bijvoorbeeld het water waarmee u de wc doorspoelt of waarmee u de was doet.  

  De normen voor diverse stoffen in drinkwater? 

  Algemene parameters:
  Zuurgraad toetswaarde 7-9,5 pH-eenheid °C 

  Anorganische macroparameters:
  Ammonium norm toetswaarde <= 0,20 mg/l NH4
  Chloride norm toetswaarde <= 150 mg/l Cl
  Nitraat norm toetswaarde <= 50 mg/l NO3
  Nitriet norm toetswaarde <= 0,1 mg/l NO2
  Sulfaat norm toetswaarde <= 150 mg/l SO4 

  Anorgansische microparameters:
  IJzer (ICP-MS) norm toetswaarde <= 200 µg/l Fe
  Mangaan (ICP-MS) norm toetswaarde <= 50 µg/l Mn
  Natrium (ICP-MS) norm toetswaarde <= 200 mg/l Na  

  Regelgeving

  Nederland - Niet iedereen mag zomaar een put slaan en grondwater uit de bodem halen. In 1984 is de Grondwaterwet ingevoerd, per 22 december 2009 is deze gewijzigd in de Waterwet en vanaf dat moment is de provincie verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer. In deze wet worden algemene regels gegeven voor het gebruik van grondwater. Deze regels zijn voor iedere provincie uitgewerkt.
  Vlaanderen - Een grondwaterwinning moet je steeds melden aan de Vlaamse Milieu Maatschappij. Voor meer informatie kijkt u op www.vmm.be/water/grondwater/gebruik.

  Voor zowel België als Nederland gelden vrijstellingen voor water winning, wanneer er slechts beperkte hoeveelheden opgepompt worden en wanneer deze voor kleinschalige (huishoudelijke) toepassingen zijn.  

  Grondwaterzuiveringssysteem

  Er zijn verschillende standaard filtersets samengesteld, met ieder hun eigen gebruiksfunctionaliteit. Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op. 

 • 1C. UV filtratie of sterilisatie


  Stap 1C: Optioneel bij eigen bron, vijver of op een schip

  Deze techniek kan gebruikt worden, wanneer het vermoeden bestaat dat er een vervuiling is van bacteriën (denk aan legionella) of virussen. Een voorbeeld hiervan is als er water betrokken wordt vanuit een eigen bron of put of vanuit een opslagtank, zoals op een schip of woonsituaties in het buitenland.

  Ook wanneer u een vijver hebt is het raadzaam om ervoor te zorgen dat er nergens bacteriën of virussen voorkomen, omdat dit kan leiden tot sterfte onder uw vissen.

  Wilt u meer weten over UV filtratie / Sterilisatie en de producten? Of neem contact met ons op. 

 • 2. Waterzuivering


  Stap 2 Waterzuivering

  Waterzuivering wordt onderverdeeld in 3 vormen:
  1. Filtratie; sediment en actieve kool (carbon) of KDF.
   Geadviseerd te installeren voor een waterontharder. Dit filtert roest en zwevende delen uit het water. Dit bevordert het behoud van de harsstructuur in de harskolom, waardoor de ontharder langer mee gaat. 
  2. Ultrafiltratie; sediment, actieve kool en keramisch filter.
  3. Omgekeerde Osmose (RO) = membraanfiltratie.


  Met zuiver water is het optimaal genieten van een glas water. Personen die moeite hebben met het drinken van water of de smaak van leidingwater niet lekker vinden, vinden gezuiverd water lekker om te drinken. Daarnaast zijn er meerdere gebruiksmogelijkheden. Denk hierbij o.a. aan uw koffie, thee, water met een smaakje en het watergebruik bij het koken van eten. De smaak komt beter tot zijn recht en hoe meer toepassingen u aanwendt, hoe beter het is voor uw lichamelijke gesteldheid. Een bijkomend voordeel is dat door het gebruik van zuiver water uw apparaten langer meegaan en u zo op allerlei kosten kunt besparen. Zelfs huisdieren hebben een voorkeur voor het drinken van zuiver water.

  Zuiver water zorgt ervoor dat voedingsstoffen beter worden opgenomen en afvalstoffen beter uit het lichaam worden afgevoerd. Ook zuivert het de huid. Water draagt bij tot de instandhouding van de normale fysische (lichamelijke) en cognitieve functies (worden alle processen verstaan die betrokken zijn bij het opnemen en verwerken van informatie). Om dit effect te verkrijgen moet er per dag tenminste 2,0 l water, uit alle bronnen, worden geconsumeerd. Niet onbelangrijk is dat het ook gewoon lekkerder en zuiverder is dan het water uit de kraan of diverse smaken flessenwater.

  Wilt u meer weten over het belang van water voor uw lichaam en uw omgeving, zie: “Water essentieel voor leven”, wetens'water'heden en hoe Omgekeerde Osmose technisch werkt?

  Voor een optimaal waterkwaliteit in uw huis adviseren wij een Waterzuiveringssysteem op basis van Omgekeerde Osmose of Ultrafiltratie te combineren met een waterontharder

  Interesse, vragen of advies? Neem dan contact met ons op.

 • 3. Verrijken en bewerken


  Mineraal Filter

  Nadat het leidingwater gezuiverd is door het RO Inbouw waterzuiveringssysteem, is het water “leeg” (niet te verwarren met “dood” water). De opnamecapaciteit voor voedingsstoffen en afvalstoffen is dan het grootst. In normale omstandigheden en bij een gemiddeld persoon is dit de meest optimale ondersteuning voor uw lichamelijk functioneren.

  Toch zijn er situaties dat er gedacht kan worden aan het juist weer toevoegen van stoffen of om het water een aparte behandeling te laten ondergaan, zodat het nog beter uw lichaam kan ondersteunen. Optioneel kunt u het zuivere water verder verrijken door middel van een extra filter. 

  Normaliter verhoogd een Alkaline filter de pH waarde van het gezuiverde water. Het voegt organische mineralen, zoals calcium, magnesium, natrium en kaliumionen toe aan het gezuiverde water. Dit speciale Mineraal Filter pH verhogend verhoogt de pH waarde van het gezuiverde water met zo'n 1 a 2 punten. pH-neutraal is ongeveer 7. Water met een verhoogde pH waarde wordt ook wel basisch water genoemd. De natuurlijke mineralen worden volledig opgenomen door het lichaam. Het wordt makkelijker door het lichaam opgenomen, omdat de structuur van de moleculen zeer klein zijn, zodat het lichaam geholpen wordt om meer water op te nemen en snel het tekort aan water aan te vullen.

  Een Mineraal Filter pH verhogend kan ondersteuning bieden bij sportende mensen die door inspanning op korte termijn hun mineralen daardoor extra kunnen aanvullen of bij personen die veel vocht verliezen door andere oorzaken. Het kan ook ondersteuning bieden bij personen met lichamelijke inspanningen en ouderen die baat hebben als water pH positief is.

  Extra bewerken van water

  Naast de smaak en kwaliteit van het water is er ook een duidelijke trend in heet, gekoeld en bruisend water, wat ook een goede basis is voor het maken van eigen 'smaakjes' water. Naast de luxe en het gemak van een Unito kokend waterkraan of Quooker past het ook in het kader van bewust leven, beleving en duurzaamheid. 

  Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op. 

 • Duurzaamheid en milieu


  Enkele feiten op een rij

  • Meer dan honderden miljoenen waterflessen worden wereldwijd jaarlijks op vuilnisbelten en stortplaatsen en langs wegen weggegooid.
  • Flessenwater staat al een tijd in de winkel of opslag, voordat het wordt gedronken en is dus niet altijd zo vers als u misschien denkt.
  • Uit testen is gebleken dat ook gebotteld water soms veel bacteriën, nitraat en natrium kunnen bevatten.
  • Plastic flessen worden gemaakt van materialen afkomstig uit ruwe olie. Goedkoop, maar niet vervangbaar en de fabricage van de flessen veroorzaakt vervuiling.


  Enkele voordelen die we gezamenlijk kunnen bereiken

  • Geen verspilling van duurzame grondstoffen bij de productie van waterflessen.
  • Verminderde uitstoot van uitlaatgassen bij transport (leveren en ophalen van waterflessen).
  • Geen (chemische) schoonmaakmiddelen nodig voor het reinigen van waterflessen en kalkaanslagen.
  • Geen afval van glazen/plastic waterflessen welke nagenoeg onafbreekbaar zijn.
  • Zuiver water warmt/kookt sneller, waardoor minder energie nodig is.
  • Gebruikt u zuiver water bij het glazen wassen, dan hebt u aan koud water genoeg en zijn er nagenoeg geen schoonmaakmiddelen nodig.
  • Vermindering van de ecologische voetafdruk.

  Gezamenlijk zorgen voor een beter milieu!

  'Een beter milieu begint bij jezelf.' Wie kent deze voorlichtingscampagne niet?

  Bijna iedereen is tegenwoordig op de hoogte van de milieuproblemen zoals, klimaatverandering, aantasting van de natuur, luchtvervuiling. Om in de toekomst nog een leefbaar milieu te hebben dient volgens deskundigen de milieuvervuiling aanzienlijk te worden teruggedrongen. Hier wil Pure Water graag haar steentje aan bijdragen door duurzame watersystemen aan te bieden. Het systeem zelf is vervaardigd van een milieuvriendelijke kunststof wat minimaal 10 jaar meegaat en vervolgens kan worden gerecycled. 

  Wenst u meer informatie over de mogelijkheden van een optimaal waterklimaat, neem dan contact met ons op.

  Met Pure Water haalt u het maximale uit water.