Scheepvaart

Scheepvaart

De TOTAAL ONTZORGER voor uw drinkwatervoorziening
 • Altijd veilig gebruiks- en verbruikswater
 • Kwaliteit, Duurzaam en Betaalbaar
 • Persoonlijke benadering

02-2021 Nieuwe ontwikkeling bij Pure Water

Scheepvaart wordt binnen Pure Water steeds belangrijker, daarom hebben wij de beslissing genomen om deze activiteiten onder te brengen in een nieuwe BV.  U herkent deze BV aan het nieuwe logo:

Een optimaal waterklimaat bij u aan boord

'De nieuwe maatstaf in legionella veilig water'

Onze werkwijze bij u aan boord:
 1. Inventarisatie, het uitvoeren van een R.I.&E. en beginbemonstering
 2. Conclusies trekken en voorstel voor technische aanpassingen
 3. Overleg schipper
 4. Technische implementatie van de benodigde systemen
 5. Reiniging van het watercircuit om een nieuwe nul-situatie te creëren 
 6. Legionella veilig certificeren en implementatie Beheersplan
 7. Onderhoud & garantie => gedeelde verantwoordelijkheid en nazorg
Huidige situatie aan boord van schepen:

Point of Entry
  • Hydrofoor met druktank en minimale filtratie
  • Losse UV met vaste voorfilter

Point of Use
  • Drinkwater uit opslagtank
  • Flessenwater voor drinkwater

Bewaking middels bemonstering via derden => bij problemen zelf oplossingen verzinnen (eigen verantwoordelijkheid).
Resultaat => 95% van de binnenvaartschepen vaart rond met een serieuze legionella besmetting!

* Afbeelding situatie voor: hydrofoor met opslagtank. Hier is sprake van een verhoogd risico voor legionella.

Pure Water situatie aan boord van schepen:

Point of Entry
 • Hydrofoor met frequentiesturing zonder opslagtank
 • Voorspoel/filterunit
 • UV Filtratie / Sterilisatie
 • Waterontharder

Point of Use
 • Osmosesysteem

Begeleiding en beheersing middels programma => 'Legionella Veilig'.
Jaarrond begeleiding door Pure Water voor onderhoud, bemonstering, service en garantie => bij problemen gedeelde verantwoordelijkheid een daadkrachtige oplossingen.
Resultaat => schepen zijn én blijven 'Legionella Veilig'.

* Afbeelding situatie na: de hydrofoor met opslagtank is verdwenen en vervangen door de WKU van Pure Water.

Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op.

 • Concept; Een optimaal waterklimaat aan boord

  Scheepvaart is een breed begrip. Of we nu spreken over: vrachtvaart, binnenvaart, tankers, pleziervaart of de visserij, op elke discipline van de scheepvaart is dezelfde uitdaging van toepassing;

  'Hoe beschik ik over schoon en veilig water aan boord'

  In de scheepvaart wordt al een zeer duidelijk onderscheid gemaakt tussen gebruikswater’; water wat door mensen in de één of andere vorm gebruikt wordt bij het consumptieproces, zoals drinken, het eten en/of bereiden van voedsel en verbruikswater’; water wat gebruikt wordt voor huishoudelijke doeleinden, zoals wassen, toilet doorspoelen, schoonmaken, etc.

  Met name in de scheepvaart, wordt gewerkt met de opslag van water, waardoor ook meteen het voornaamste probleem duidelijk wordt: de invloed van temperatuur op de kwaliteit van het water en de daarmee gepaard gaande groei van bacteriën.

  Hierdoor ontstaat de volgende uitdaging:
  De invloed van met name de legionellabacterie op het ‘gebruiks- en verbruikswater’ en de wens (en wettelijke eis) om een optimale graad van zuiverheid te hebben voor menselijke consumptie.
  Om het waterleidingnet over het gehele schip te voorzien van goed en veilig gebruiks- en verbruikswater is een totaaloplossing noodzakelijk: de installatie van de Water Kwaliteit Unit.

  Concept: 'Het optimale waterklimaat aan boord van een schip'


  Doelstelling overall van de Water Kwaliteit Unit

  Het creëren van het optimale waterkwaliteit aan boord van een schip. Hiervoor is de aanpak verdeeld in een aantal fases, die er tezamen voor zorgen dat onder alle omstandigheden veilig verbruiks- en gebruikswater aan boord is. Tevens is door de gekozen opzet een veiligheidsmarge aanwezig, mochten fase 1,2 en/of 3 onverhoopt niet werken dan zorgt fase 4 ervoor dat er altijd veilig gebruikswater is. Een en ander is uiteraard wel afhankelijk van een wederzijdse verantwoordelijkheid, van zowel opvarenden, als leverancier, met betrekking tot signalering van eventuele stroringen en onderhoud van de voorgestelde situatie. 

  Pleziervaart heeft met name behoefte aan vers en veilig gebruikswater om te koken en te drinken en eventueel een aanvulling in het verbruikswater om veilig te kunnen douchen aan boord.
  Voor de visserij, vrachtvaart en tankvaart geldt ook een zorgplicht ten aanzien van veilig en vers drinkwater en verbruikswater wat schoon en bacterievrij is. Hierbij gaan we in ultimo uit van onderstaande stappen.

  Een optimaal waterklimaat aan boord bestaat uit 4 fases:
 • 4-Faseplan Optimaal waterklimaat


  Opmerkingen m.b.t. hydrofoor:
  De optimale situatie is een hydrofoor met een constante druk en zonder tussenopslag van water, omdat dit een voedingsbodem is voor bacteriën. De tussenopslag wordt zelden of nooit helemaal geleegd of gereinigd, dus kan deze een constante bron van besmetting vormen. Wanneer niet geïnvesteerd wordt in een dergelijke drukpomp adviseren wij dringend om de tussenopslag minimaal twee maal per jaar te reinigen.

  Fase 1, 2 en 3 worden ingebouwd in de compacte 'WaterKwaliteitUnit' of modulair in de machinekamer:

  Fase 1 - point of entry
  1a. Zuivering op basis van voorfiltratie d.m.v. een polyester voorfilter (5 micron), een actief koolstoffilter (5 micron)
  1b. Ontharding op basis van hars (ionenwisselaar): het water ontdoen van calcium en magnesium.  Dit heeft twee effecten op het verbruikswater:

  1. Er ontstaat 'zacht' water, waardoor apparaten die werken met warm water een veel langere en optimalere levensduur en werking hebben.
  2. Al het leidingwerk aan boord wordt geleidelijk ontdaan van aanslag en aanzettingen, waardoor de voedingsbodem voor legionella en andere bacteriën wordt gereduceerd.


  Fase 2 - point of entry

  UV Filtratie / Sterilisatie met een berekende capaciteit op basis van piekbelasting.

  Fase 3 - point of entry
  Wanneer nodig op basis van inventarisatie;
  3a. Toevoegen van een spoelunit met peroxide die het totale systeem continue voorziet van een waterstofperoxide-injectie, waardoor hardnekkige besmetting bestreden wordt. Deze wordt toegevoegd in de Water Kwaliteit Unit als laatste stap voor intrede van het leidingnet.
  3b. Daarnaast is het ook mogelijk om op schepen met standaard te warm leidingwater een leidingkoeler toe te voegen.

  Fase 4 - point of use
  4a. Zuivering van het gebruikswater met een RO Inbouw Waterzuiveringssysteem op basis van ultrafiltratie met gebruikmaking van de techniek omgekeerde osmose.
  Dit systeem houdt, bewezen, alle verontreinigingen tegen die zich in het gebruikswater zouden kunnen bevinden en zorgt ervoor dat de menselijke consumptie altijd vers en veilig blijft.
  4b. Voor de douches is er de 'Comfortsaver', deze zorgt ervoor dat er geen legionellagroei in de douchekop kan plaatsvinden en er een besparing is van 50% in het douchewaterverbruik. Hierdoor wordt bewerkstelligt dat altijd en onder alle omstandigheden gebruik kan worden gemaakt van veilig en zuiver verbruikswater.

  Aanzicht en doorzicht van een compacte 'Water Kwaliteit Unit': 
 • Schematische weergave waterloop WaterKwaliteitUnit


 • Bedrijfsfilm en artikelen in de media


  Bedrijfsfilm


  Media

  Binnenvaartkrant februari 2021; Wereldprimeur aan boord van mts Oase.
  Maritiem Courant editie november 2020;
  Pure Water ontwikkelt verder als totaalontzorger.
  Maritiem Courant editie januari 2020; Pure Water luidt alarmbel over legionella aan boord.
  Duurzame scheepvaart MGZN uitgave Maritiem Courant oktober 2018; Pure Water IS DUURZAAM IN ALLE FACETTEN
  Maritiem Courant editie september 2018; Structurele samenwerking tussen Asto Shipyard en Pure Water
  Stroming Courant editie februari 2018; Geen zorgen meer over legionella aan boord van Pure Water
  Stroming Courant editie juni 2017; Met Pure Water is legionellaveilig op uw schip gedeelde verantwoordelijkheid
  Stroming Courant editie maart 2017; Legionellaveilig omgeving is de nieuwe maatstaf
  Stroming Courant editie januari 2016; Pure Water creëert een legionella omgeving aan boord

  Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voordelen van zuiveren voor medewerkers
  • Lekker en altijd vers gezuiverd water.
  • Zorgt ervoor dat voedingsstoffen worden beter opgenomen en afvalstoffen beter uit het lichaam worden afgevoerd (zuivert ook de huid).
  • Gezuiverd water is goedkoper dan flessenwater en water uit een Cancooler.
  • Altijd op voorraad; het systeem wordt aangesloten op uw eigen waterleiding.
  • Geen onnodig ruimtebeslag.
  • Geen gesleep meer met kannen en/of coolerfusten.
  • Geen logistieke kosten.
  • Geen kalkafzetting in uw koffie- en theemachine en/of waterkoker.
  • 'Voor de meest pure smaak van uw koffie, thee, soep en water.'
  • Zuiver water zorgt ervoor dat voedingsstoffen beter worden opgenomen en afvalstoffen beter uit het lichaam worden afgevoerd. Ook zuivert het de huid. Water draagt bij tot de instandhouding van de normale fysische (lichamelijke) en cognitieve functies (worden alle processen verstaan die betrokken zijn bij het opnemen en verwerken van informatie). Om dit effect te verkrijgen moet er per dag tenminste 2,0 l water, uit alle bronnen, worden geconsumeerd. Niet onbelangrijk is dat het ook gewoon lekkerder en zuiverder is dan het water uit de kraan, Cancooler of diverse smaken flessenwater.

  Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op.

 • Innovaties bij Pure Water
  • Een watermaker die gebruik maakt van vaarwater (zoet en brak) en doorzuivert naar een betere kwaliteit dan bunkerwater. De flexibiliteit neemt hierdoor voor de schipper toe, gewicht en productie werkt kostenbesparend en omzet verhogend. Een schip wordt zelfvoorzienend in verbruiks- en gebruikswater => dit water kan zelfs gebruikt worden als voeding voor brandstofcellen. Update september 2020: De testfase op 3 schepen is afgerond en werkt probleemloos. 
  • Er wordt nu de mogelijkheid geboden om de WaterKwaliteitUnit uit te breiden met een doorstroomboiler zonder opslagvat. Die maakt in één gang van koud water heet water (tot 60°C). De voordelen zijn: onbeperkt beschikbaar warm water, de installatie neemt in de machinekamer veel minder ruimte in dan de traditionele boiler en het is aanmerkelijk goedkoper. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het systeem veel stroom verbruikt (to 40 Amp). 
  • Het bieden van antwoord op de groter wordende vraag voor gekoeld en bruiswater.
  • Als extra poortwachter het aanbieden van een waterbesparende en legionella werende douchekop van Comfortsaver.
  • Een zuiveringsmodule realiseren voor het spoelen met industriewaterkwaliteit van veggie tankers en gedemineraliseerd water bij tankers die vloeibare stoffen vervoeren.

  Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op.

 • Ervaringen uit de praktijk


  Carlo van der Pol van MS Pecaro - "Het water smaakt als een soort Spa Blauw"
  "Ons vrachtschip hebben we in 2010 laten bouwen, mijn vrouw Petra en ik zijn eigenaar. In het kader van Plan Safe voor de veiligheid aan boord kwam ook de watervoorziening ter sprake. We hadden wel een filtersysteem, uv-lampen en waterontharder, maar waren niet tevreden over het resultaat. Mijn neef, Erik de Vroome van MS Sento, wees ons op Pure Water en op het feit dat zij gelijk een monster kunnen nemen. Het werd goed uitgelegd, daarom zijn we overgegaan op het WKU-systeem. Met vier tappunten: in het stuurhuis, de kapiteinswoning, stuurmanwoning en op het voorschip. Sindsdien smaakt het water als een soort Spa Blauw. We hebben het pas een paar weken, maar het bevalt goed. Het aparte programmaatje voor het eigen onderhoud, één keer per jaar onderhoud door Pure Water en het certifi caat waardoor het aantoonbaar is dat het goed zit. De installatie is netjes gedaan tijdens de periode dat we in Wansum hadden aangelegd – wij varen in pendeldienst via Nijmegen naar Rotterdam.
  De garantie is ook goed. Een uv-lamp die binnen een jaar kapot gaat, wordt kosteloos vervangen. Hoort bij de service vinden ze, kijk, zo hoort het. Wij zijn er blij mee, want het water aan boord moet gewoon goed zijn. Voor onszelf, onze kinderen en voor het personeel.”

  Gert-Jan van den Wassenberg van Peters Cement Overslag - "Onvoorstelbaar dat er vroeger nauwelijks naar om werd gekeken"
  "Net als bij een zustermaatschappij – wij bevinden ons op hetzelfde terrein – zaten wij ook met het probleem van legionella in ons water. Dat blijft een moeilijk te bestrijden probleem met de leidingen die door de machinekamer lopen. Jan was al actief bezig bij een andere rederij en zo zijn wij met hem in gesprek gekomen. We passen het Pure Watersysteem nu toe op al onze vijf pompboten en na wat kleine aanloopproblemen – die snel waren opgelost – werkt het uitstekend. We krijgen geautomatiseerd herinneringen over wat we zelf aan onderhoud moeten doen, één keer per jaar onderhouden zij het systeem en nemen dan gelijk een watermonster. Elke maand krijgen we een herinnering dat we het zoutniveau op peil moeten brengen. Als er dan eens iets is, dan staat er gelijk iemand voor de deur. Ze komen bij Pure Water hun woord na en die service waarderen we. We wonen tenslotte niet op de overslagschepen.
  Wel koken en douchen we er, drinken van het water en draaien af en toe een was. Je kunt je eigenlijk niet meer voorstellen dat er vroeger nauwelijks naar om werd gekeken in onze branche. Dan is het nu heel wat beter, het gaat om de veiligheid en gezondheid van het personeel en dat is nu goed geregeld.”

  Wichard van Huizen van MS Oase - "De jongens hier zijn er lyrisch over"
  "Ook wij hadden last van legionella. Spoelen hielp niet. Gedurende enige maanden voegden wij Hadex toe in de tank van het drinkwater, maar dit gaf een vieze smaak. Mijn vader wees me op een advertentie in de krant en daardoor hebben we contact opgenomen met Pure Water. In korte tijd kregen we ze aan boord. Zij vertelden dat het probleem niet in de tanks, maar in de leidingen zat. We zijn overgegaan op hun systeem, ze zijn meegevaren voor de installatie, sindsdien is het drinkwater perfect en de bijsmaak direct weg. Het gebeurde in mijn afwezigheid, ze belden me dat het water nu smaakt als Spa Blauw. Ik geloofde er niks van, maar het is waar. Zojuist heeft Pure Water er nog een koeler bijgeplaatst voor in de stuurhut, dat is helemaal lekker. Ik had wel een klacht over de installatie beneden, maar die is keurig opgelost. Ze werken netjes en de jongens hier zijn er lyrisch over. Het resultaat van de drinkwatermonsters zijn binnen een week bekend, dat was ik ook niet gewend.
  Het beheersysteem en de uitleg zijn goed: de kranen die vaak worden gebruikt zijn geen probleem, maar de kranen die weinig worden gebruikt moet je in de gaten houden; daar word je nu automatisch op gewezen. Een ander ding is dat we geen kalkaanslag meer hebben, maar ik ben toch vooral blij dat we legionellavrij zijn en dat nog kunnen aantonen ook. Ik ben supertevreden!”

  Frank van de Sande van MS Anna Koosje - "Het systeem past binnen ons streven naar milieuvriendelijkheid"
  "MS Anna Koosje is een monumentaal varend woonschip dat mijn vrouw Plonia en ik in 2015 hebben gekocht. Het is een voormalig vrachtschip, voorheen De Hoop. Wij hebben bij aanschaf de unieke naam Anna Koosje gehandhaafd. Aan de binnenzijde is het schip volledig gemoderniseerd en aangepast qua milieuvriendelijkheid, met behoud van de oude sfeer. Via-via kenden wij de mensen van Pure Water en hun systeem past binnen ons streven naar milieuvriendelijkheid é kwaliteit. Wij hebben nu een dubbel systeem; zo veel mogelijk gefilterd buitenwater voor de wasmachine en het toilet, en een WKU voor de douche en het drinkwater. Het heeft wat voeten in aarde gehad om de systemen in te bouwen, we hadden bijvoorbeeld nog oude leidingen, maar dankzij de medewerking en service van Pure Water konden we het in één keer goed aanpakken. Het voordeel is dat we nog maar weinig drinkwater gebruiken, dat scheelt immens veel. W kunnen wel twee maanden met onze beperkte voorraad doen. Daarnaast hebben we een continue hoge waterdruk, dat is heel comfortabel. Wij zien het als een win-winsituatie.
  Eén keer per jaar verzorgt Pure Water het onderhoud, voor de rest kan ik het op basis van het beheerssysteem en in overleg met Pure Water zelf, en hebben we nul trammelant met het systeem. Samen met zonnepanelen op het dak zijn we behoorlijk selfsupporting en dat is precies onze bedoeling.”

  Erik de Vroome van MS Sento - "Je proeft het ook, het water is frisser"
  “Pure Water deed al wat onderhoud, zo hadden wij er een ontkalker aangeschaft. Ondanks dat we het goed in de gaten hielden, bleek bij een watermonster dat er toch legionella in de tank zat. Jan heeft de leidingen toen doorgespoeld, maar zowel voor de Arbo als voor onze gezondheid hebben we besloten alles goed aan te pakken en zijn we overgestapt op de WKU van Pure Water. Het is begin januari geplaatst en we zijn er positief over. Er zit een programmaatje bij dat je eraan herinnert wanneer je filters moet vervangen, dat is handig. Verder hebben we wat meer druk en je proeft het ook, het water is frisser. Voor ons is het een zorg minder, we zijn dus positief over het systeem en over Pure Water.”

  Arjan Guiljam van MS Gersom - "Wij zitten hier met jongen kinderen aan boord"
  “We hadden al een kraantje van Pure Water op het aanrecht, maar verder zat er helemaal niets tussen. Wij zitten hier met jonge kinderen aan boord, dus toen Jan ons de WKU adviseerde voor de veiligheid, hebben we dat gelijk gedaan. Dat is nu zo’n drie jaar geleden. Het enige wat we moeten doen is de filters vervangen, het is makkelijk dat je het aan de filters zelf kan zien. Sinds we de tank goed schoongespoeld hebben, hoeft dat wat minder. Eén keer per jaar komt één van de medewerkers van Pure Water langs voor het onderhoud. Dat kost een klein uurtje en dan is het weer in orde. Wat ook fijn is, is dat je zelf de waterdruk kan afstellen, wij houden de pomp op 3 bar, dan werkt het ‘t beste. Tot nu toe (even afkloppen) hebben we geen problemen gehad, het systeem doet precies wat je ervan mag verwachten.”

  Adriaan Pul van MS Sincero - "Je hoeft maar een kik te geven, of Jan staat aan boord om het op te lossen"
  “Wij zijn in contact gekomen met Pure Water vanwege een watermaker. Die is nog in ontwikkeling, maar wij werken er al mee. Zeker als je met water van buitenboord werkt, moet je een goed en veilig systeem hebben, zo zijn wij aan de WKU gekomen. Dat is zo’n maand of drie geleden gebeurd. Je doet het vooral om de zekerheid te hebben dat je gezond water aan boord hebt, voor onze kinderen en voor onszelf. Tot nu toe heb ik nog maar één keer het voorfilter hoeven te vervangen, dat is een klusje van vijf minuten. Al met al is het een mooi systeem. Theoretisch zouden we geen water meer hoeven bunkeren, de watermaker heeft een capaciteit van 3 kuub in 24 uur. Wat ik heel positief vind, is de service. Laatst hadden we een probleempje met die watermaker. Je hoeft maar een kik te geven, of Jan staat aan boord om het snel op te lossen.”

  Hendrik Schuitemaker van MS Yemaya - "Het gevaar van legionella konden we eerst niet goed bijhouden, nu wel"
  “Wij hadden al ontkalkers aan boord van Pure Water en toen hebben we eigenlijk in samenspraak met mijn neef Erik de Vroome van MS Sento besloten om voorop het schip ook over te gaan op het systeem. Daar stond een lekke hydrofoor, die is nu vervangen door de pomp van de WKU. Het gevaar van legionella konden we eerst niet goed bijhouden, nu wel. Terwijl we met elkaar praten is een buitendienstman van Pure Water de leidingen aan het spoelen, hij neemt een monster mee voor onderzoek, omdat het systeem een paar weken heeft gedraaid. Het betekent dat we er aantoonbaar alles aan doen om het water gezond te houden. Straks krijgen we het certificaat en een programma waarmee we alles zelf kunnen bijhouden qua filters. Een osmosesysteem in het keukenkastje zit er trouwens ook bij, dan ben je verzekerd van zacht en supergezond drinkwater. Jan is een vakman en altijd goed bereikbaar. Kortom, ik ben tevreden.”

  Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op.