Scheepvaart

Scheepvaart

De TOTAAL ONTZORGER voor uw drinkwatervoorziening
 • Altijd veilig gebruiks- en verbruikswater
 • Kwaliteit, Duurzaam en Betaalbaar
 • Persoonlijke benadering
Bedrijfsfilm Scheepvaart - WKU

Een optimaal waterklimaat bij u aan boord


'Van legionella preventie naar
TOTAAL ONTZORGER'

De doelstelling van Pure Water Shipping is om de 'TOTAAL ONTZORGER' te zijn met betrekking tot de gehele drinkwatervoorziening aan boord. 

Klanttevredenheidsonderzoek binnenvaart

Zowel met betrekking tot de benadering van de specifieke schepen als de technische oplossingen en innovaties, heeft Pure Water Shipping een eigenzinnige kijk op de materie. Leading daarbij is altijd de menselijke factor en de mogelijkheden en noodzakelijkheden op het betreffende schip.
Het streven is altijd een optimaal waterklimaat in alle facetten, omdat gebleken is, in de loop van alle jaren ervaring, dat alleen dát het gewenste resultaat geeft. Hierbij biedt Pure Water Shipping een aantal technische installaties aan, die hun werkzaamheid bewezen hebben en worden verbeteringen daarop vaak aangegeven door de specifieke gebruikers die vanuit de praktijk met ons meedenken.

Met deze concepten is Pure Water Shipping dan ook uniek in de markt:
 • De Water Kwaliteit Unit (WKU) die er voor zorgt dat het gebunkerde water via een aantal behandelingen voldoet aan de hoogste normering van drinkwater. Op dezelfde ruimte als de “ouderwetse” hydrofoor wordt een skid geïnstalleerd met daarop een drukpomp, filtratie met bypass, een waterontharder en een UV reactor.
 • Een WaterMaker (WM) die gebruik maakt van vaarwater (zoet en brak) en dit doorzuivert naar een betere kwaliteit dan bunkerwater. De flexibiliteit neemt hierdoor voor de schipper toe, gewicht en productie werken kostenbesparend en omzet verhogend.  Een schip wordt zelfvoorzienend in verbruiks- en gebruikswater => dit water kan zelfs gebruikt worden als voeding voor brandstofcellen. Met deze WaterMaker kan ook demi-water geproduceerd worden, zodat schepen hun tanks daarmee kunnen spoelen.
 • De inzet van Doorstroomboilers (kaal gemonteerd of in een speciale geïsoleerde kast voor klasse schepen).

 En als extra:

 • Het bieden van antwoord op de groter wordende vraag voor kokend, gekoeld en bruis water middels Unito kokend watersystemen
 • De mogelijkheid om het totale watercircuit te koelen middels een leidingkoeler.
 • Als extra poortwachter het aanbieden van een waterbesparende en legionella werende douchekop van Comfortsaver

Al deze zaken worden gerealiseerd door onze eigen ervaren buitendienst.

Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op.

 • Water Kwaliteit Unit; De basis voor legionella preventie


  'De nieuwe maatstaf in legionella veilig water'

  Onze werkwijze bij u aan boord:
  1. Inventarisatie, het uitvoeren van een R.I.&E. en beginbemonstering
  2. Conclusies trekken en voorstel voor technische aanpassingen
  3. Overleg schipper
  4. Technische implementatie van de benodigde systemen
  5. Reiniging van het watercircuit om een nieuwe nul-situatie te creëren 
  6. Legionella veilig certificeren en implementatie Beheersplan
  7. Onderhoud & garantie => gedeelde verantwoordelijkheid en nazorg

  Huidige situatie aan boord van schepen:

  Point of Entry 
  • Hydrofoor met druktank en minimale filtratie  
  • Losse UV met vaste voorfilter

  Point of Use 
  • Drinkwater uit opslagtank  
  • Flessenwater voor drinkwater

  Bewaking middels bemonstering via derden => bij problemen zelf oplossingen verzinnen (eigen verantwoordelijkheid). Resultaat => 95% van de binnenvaartschepen vaart rond met een serieuze legionella besmetting!

  * Afbeelding situatie voor: hydrofoor met opslagtank. Hier is sprake van een verhoogd risico voor legionella.


  Pure Water situatie aan boord van schepen:

  Point of Entry 
  • Hydrofoor met frequentiesturing zonder opslagtank  
  • Voorspoel/filterunit  
  • UV Filtratie / Sterilisatie  
  • Waterontharder

  Point of Use 
  • Ultrafiltratie of Osmosesysteem

  Begeleiding en beheersing middels programma => 'Legionella Veilig'. Jaarrond begeleiding door Pure Water voor onderhoud, bemonstering, service en garantie => bij problemen gedeelde verantwoordelijkheid een daadkrachtige oplossingen. Resultaat => schepen zijn én blijven 'Legionella Veilig'.

  * Afbeelding situatie na: de hydrofoor met opslagtank is verdwenen en vervangen door de WKU van Pure Water.

  Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op.

 • Concept; Een optimaal waterklimaat aan boord

  Scheepvaart is een breed begrip. Of we nu spreken over: vrachtvaart, binnenvaart, tankers, pleziervaart of de visserij, op elke discipline van de scheepvaart is dezelfde uitdaging van toepassing;

  'Hoe beschik ik over schoon en veilig water aan boord'

  In de scheepvaart wordt al een zeer duidelijk onderscheid gemaakt tussen gebruikswater’; water wat door mensen in de één of andere vorm gebruikt wordt bij het consumptieproces, zoals drinken, het eten en/of bereiden van voedsel en verbruikswater’; water wat gebruikt wordt voor huishoudelijke doeleinden, zoals wassen, toilet doorspoelen, schoonmaken, etc.

  Met name in de scheepvaart, wordt gewerkt met de opslag van water, waardoor ook meteen het voornaamste probleem duidelijk wordt: de invloed van temperatuur op de kwaliteit van het water en de daarmee gepaard gaande groei van bacteriën.

  Hierdoor ontstaat de volgende uitdaging:
  De invloed van met name de legionellabacterie op het ‘gebruiks- en verbruikswater’ en de wens (en wettelijke eis) om een optimale graad van zuiverheid te hebben voor menselijke consumptie.
  Om het waterleidingnet over het gehele schip te voorzien van goed en veilig gebruiks- en verbruikswater is een totaaloplossing noodzakelijk: de installatie van de Water Kwaliteit Unit.

  Concept: 'Het optimale waterklimaat aan boord van een schip'


  Doelstelling overall van de Water Kwaliteit Unit

  Het creëren van het optimale waterkwaliteit aan boord van een schip. Hiervoor is de aanpak verdeeld in een aantal fases, die er tezamen voor zorgen dat onder alle omstandigheden veilig verbruiks- en gebruikswater aan boord is. Tevens is door de gekozen opzet een veiligheidsmarge aanwezig, mochten fase 1,2 en/of 3 onverhoopt niet werken dan zorgt fase 4 ervoor dat er altijd veilig gebruikswater is. Een en ander is uiteraard wel afhankelijk van een wederzijdse verantwoordelijkheid, van zowel opvarenden, als leverancier, met betrekking tot signalering van eventuele stroringen en onderhoud van de voorgestelde situatie. 

  Pleziervaart heeft met name behoefte aan vers en veilig gebruikswater om te koken en te drinken en eventueel een aanvulling in het verbruikswater om veilig te kunnen douchen aan boord.
  Voor de visserij, vrachtvaart en tankvaart geldt ook een zorgplicht ten aanzien van veilig en vers drinkwater en verbruikswater wat schoon en bacterievrij is. Hierbij gaan we in ultimo uit van onderstaande stappen.

  Een optimaal waterklimaat aan boord bestaat uit 4 fases:
 • 4-Faseplan Optimaal waterklimaat


  Opmerkingen m.b.t. hydrofoor:
  De optimale situatie is een hydrofoor met een constante druk en zonder tussenopslag van water, omdat dit een voedingsbodem is voor bacteriën. De tussenopslag wordt zelden of nooit helemaal geleegd of gereinigd, dus kan deze een constante bron van besmetting vormen. Wanneer niet geïnvesteerd wordt in een dergelijke drukpomp adviseren wij dringend om de tussenopslag minimaal twee maal per jaar te reinigen.

  Fase 1, 2 en 3 worden ingebouwd in de compacte 'WaterKwaliteitUnit' of modulair in de machinekamer:

  Fase 1 - point of entry
  1a. Zuivering op basis van voorfiltratie d.m.v. een polyester voorfilter (5 micron), een actief koolstoffilter (5 micron).
  1b. Ontharding op basis van hars (ionenwisselaar): het water ontdoen van calcium en magnesium.  Dit heeft twee effecten op het verbruikswater:

  1. Er ontstaat 'zacht' water, waardoor apparaten die werken met warm water een veel langere en optimalere levensduur en werking hebben.
  2. Al het leidingwerk aan boord wordt geleidelijk ontdaan van aanslag en aanzettingen, waardoor de voedingsbodem voor legionella en andere bacteriën wordt gereduceerd.


  Fase 2 - point of entry

  UV filter met een berekende capaciteit op basis van piekbelasting.

  Fase 3 - point of entry
  Wanneer nodig op basis van inventarisatie;
  3a. Toevoegen van een spoelunit met peroxide die het totale systeem continue voorziet van een waterstofperoxide-injectie, waardoor hardnekkige besmetting bestreden wordt. Deze wordt toegevoegd in de Water Kwaliteit Unit als laatste stap voor intrede van het leidingnet.
  3b. Het is ook mogelijk om op schepen met standaard te warm leidingwater een leidingkoeler toe te voegen.
  3c. Wilt of heeft u geen opslagvat voor warm water meer in de machinekamer, dan is een doorstroomboiler ook een oplossing.

  Fase 4 - point of use
  4a. Zuivering van het gebruikswater met een waterzuiveringssysteem op basis van ultrafiltratie en/of via de techniek van omgekeerde osmose (RO). Ultrafiltratie en/of omgekeerde osmose houden, bewezen, verontreinigingen tegen die zich in het gebruikswater zouden kunnen bevinden en zorgen ervoor dat de menselijke consumptie altijd vers en veilig blijft.
  4b. Voor de douches is er de 'Comfortsaver', deze zorgt ervoor dat er geen legionellagroei in de douchekop kan plaatsvinden en er een besparing is van 50% in het douchewaterverbruik. Hierdoor wordt bewerkstelligt dat altijd en onder alle omstandigheden gebruik kan worden gemaakt van veilig en zuiver verbruikswater.

  Aanzicht en doorzicht van een compacte 'Water Kwaliteit Unit': 
 • Schematische weergave waterloop Water Kwaliteit Unit
 • Pure Water film scheepvaart Water Kwaliteit Unit
 • WaterMaker; Zelfvoorzienend onderweg...


  Citaat uit de Maritiem Courant november 2020

  'In 2015 begonnen we met een proef om water uit de vaarweg op te pompen en om te vormen tot drinkwater en verbruikswater voor huishoudelijke doeleinden. “We namen ons, net als met de WKU, voor om het pas op de markt te brengen als het betrouwbaar zou zijn en er goed mee te werken is door de opvarenden van een schip. Dat tijdstip is nu aangebroken.” Verschillende pilots gingen eraan vooraf, inmiddels varen er vier schepen rond met onze WaterMaker 2.0 en daar komen er binnenkort weer twee bij. “Als de gebruikers er op de juiste manier mee omgaan, werkt het als een tierelier”, aldus Jan. Marjan bevestig dat: “Het is een systeem dat een juiste behandeling behoeft, je moet er goed mee omgaan en secuur zijn met de filters. Dan kan je het bunkeren van water achterwege laten. De schippers hebben een WaterMakers-app om ervaringen met elkaar te delen en tips te geven. Juist als schippers hun tanks gaan vernieuwen is het een goed moment het te overwegen; of een grote tank voor het drinkwater, of een kleinere tank gecombineerd met een WaterMaker.

  De voordelen zijn legio
  • Zelfvoorzienend
  • Een perfecte kwaliteit drinkwater
  • Eigen productie van demiwater
  • Verminderd risico op legionella
  • Ondersteuning van nieuwe brandstofinjectiesystemen (Exomission) 
  • Zelfs ondersteuning van het laadvermogen.' 
  WaterMaker

  Een WaterMaker maakt gebruik van vaarwater (zoet en brak) en zuivert dit door naar een betere kwaliteit dan bunkerwater. De flexibiliteit neemt hierdoor voor de schipper toe, gewicht en productie werkt kostenbesparend en omzet verhogend. 

  Een schip wordt zelfvoorzienend in verbruiks- en gebruikswater => dit water kan zelfs gebruikt worden als voeding voor brandstofcellen. 

 • Schematische weergave waterloop WaterMaker
 • Locatiekaart waterkwaliteit NL en BE


  Met een WaterMaker produceert u uw eigen water uit de vaart.
  In Nederland is niet elke vaart locatie geschikt om water op te pompen voor zuivering. Brak en zout water kan niet gebruikt worden. Via de website van Rijkswaterstaat Waterinfo kunt u de geschikte en ongeschikte locaties zien. 

  Interactieve kaart zoutgehalte België - regio Antwerpen 
  Het zoutgehalte (de saliniteit) van het Scheldewater wordt bepaald door de geleidbaarheid van het water te meten bij een bepaalde temperatuur. Het wordt uitgedrukt in ‘Practical Salinity Unit’ (PSU), waarbij 1 PSU ongeveer gelijk is aan 1 gram zout per kilogram water. Op basis van het zoutgehalte kan volgende indeling worden gemaakt:

  Saliniteit in PSU / Classificatie
  < 0,5 / Zoet water
  0,5-5 / Licht zout water (oligohalien)
  5-18 / Brak water (mesohalien)
  18-30 / Sterk brak water (polyhalien)
  > 30 / Zout water (euhalien)

  De regio Antwerpen staat bekend om een hoger zoutgehalte in het water dan de rest van België. Het water in het omcirkelde gebied in de onderstaande afbeelding kan doorgaans gekwalificeerd worden als ‘licht zout water’ tot ‘brak water’. Het grootste gedeelte van het jaar is er sprake van ‘brak water’. Deze conclusie is gebaseerd op bestudering van de data uit het jaar 2021 (Bron: https://www.waterinfo.be/Thema...

  Het gebied ten zuiden van Antwerpen is gunstiger voor het bereiden van water. Het water bij de drie lichtblauw gekleurde meetpunten (buiten het omcirkelde gebied), te weten Weert SF/Zeeschelde, Klein Willebroek SF/Rupel en Hemiksem SF/Zeeschelde, laten over het jaar 2021 zoutgehaltes zien die gekwalificeerd kunnen als ‘zoet water’ tot ‘licht zout water’


 • Innovaties bij Pure Water
  • Er wordt nu de mogelijkheid geboden om de WaterKwaliteitUnit uit te breiden met een doorstroomboiler zonder opslagvat. Die maakt in één gang van koud water heet water (tot 60°C). De voordelen zijn: onbeperkt beschikbaar warm water, de installatie neemt in de machinekamer veel minder ruimte in dan de traditionele boiler en het is aanmerkelijk goedkoper. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het systeem veel stroom verbruikt (to 40 Amp). 
  • Het bieden van antwoord op de groter wordende vraag voor heet, gekoeld en bruiswater.
  • Als extra poortwachter het aanbieden van een waterbesparende en legionella werende douchekop van Comfortsaver.
  • Een zuiveringsmodule realiseren voor het spoelen met industriewaterkwaliteit van veggie tankers en gedemineraliseerd water bij tankers die vloeibare stoffen vervoeren.

  Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op.

 • Artikelen in de media

  Maritiem Courant editie september 2023; Pure Water Shipping laat het concept 'dé totaalontzorger voor de drinkwatervoorziening aan boord' registreren.
  Maritiem Courant editie april 2022; Pure Water Shipping haalt het maximale uit water door samenwerking met haar leveranciers. 
  Maritiem Courant editie september 2021; De 'totaal ontzorger' van de drinkwatervoorziening aan boord van uw schip.
  Binnenvaartkrant februari 2021; Wereldprimeur aan boord van mts Oase.
  Maritiem Courant editie november 2020; Pure Water ontwikkelt verder als totaalontzorger.
  Maritiem Courant editie januari 2020; Pure Water luidt alarmbel over legionella aan boord.
  Duurzame scheepvaart MGZN uitgave Maritiem Courant oktober 2018; Pure Water IS DUURZAAM IN ALLE FACETTEN.
  Maritiem Courant editie september 2018; Structurele samenwerking tussen Asto Shipyard en Pure Water.
  Stroming Courant editie februari 2018; Geen zorgen meer over legionella aan boord van Pure Water.
  Stroming Courant editie juni 2017; Met Pure Water is legionellaveilig op uw schip gedeelde verantwoordelijkheid.
  Stroming Courant editie maart 2017; Legionellaveilig omgeving is de nieuwe maatstaf.
  Stroming Courant editie januari 2016; Pure Water creëert een legionella omgeving aan boord.

  Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op.

 • Ervaringen uit de praktijk


  Peter Boontjes van Concentus Shipping AG -
   "Wij zijn tevreden over het hele concept"
  Peter Boontjes is CEO van Concentus Shipping AG, gevestigd in Baar. Deze rederij is gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare mineralen en chemicaliën met vijf binnenvaarttankers die varen door Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. Gezien de lading die wordt vervoerd en gezien de inslag van Concentus Shipping om goed voor het personeel te zorgen, besloot Peter enkele jaren geleden om in één van de schepen een WKU te laten installeren. “We gaan niet over één nacht ijs en wilden eerst onderzoeken of de beloftes rond de bescherming tegen legionella en de smaak van het water werden waargemaakt. Dat bleek het geval waarna we de hele vloot ervan hebben voorzien. Dat moest in een korte tijd, maar Pure Water Shipping heeft die klus goed en op tijd geklaard.”
  “We zijn nu een paar jaar verder, het onderhoud en de uitgifte van de certificaten verloopt gewoon prima, eigenlijk zijn we over het hele verhaal tevreden. Daaruit blijkt dat de keuze voor Pure Water Shipping de juiste is geweest. Inmiddels hebben we één van onze tankers verkocht, leuk om te vertellen is dat de nieuwe eigenaar ook heel tevreden is over de WKU. Sinds begin 2023 is dit schip vervangen door MTS Sophia. Deze is tevens uitgerust met de WaterMaker. Achtergrond is dat dit schip vaart in laag water en daarom zo min mogelijk diepgang moet hebben. Een grote watervoorraad meenemen is dan geen optie, de WaterMaker wel. Nog dit jaar komt ons nieuwe schip MTS Vincitus in de vaart waarvoor hetzelfde geldt.”

  Adriaan Pul van MS Sincero - "Zo'n WKU moet ik gewoon hebben"
  Het verhaal van Adriaan en Ingrid Pul is best bijzonder. Zes jaar geleden voeren ze nog met hun toenmalige MS Sincero waar voor het eerst een WKU installatie werd geïnstalleerd. “Je doet het vooral om de zekerheid van gezond water aan boord te hebben, voor onze kinderen en voor onszelf”, zei Adriaan er toen over. Enige tijd later werd het schip verkocht en vervangen door een nieuw schip waarin ook een WKU werd geïnstalleerd. Dit schip is te zien in de bedrijfsfilm RTL Z How it’s done (zie link op de site) waarin Jan Bruntink het hele proces uitlegt, terwijl Adriaan vanachter de lessenaar het schip bestuurt. Ook dit schip is verkocht en vervangen door de huidige MS Sincero. Zit daar weer een WKU in? Adriaan: “Ik moet dat gewoon hebben. Als systeem werkt het goed en het behoort hier inmiddels tot de eerste levensbehoeften. De kinderen zijn dol op de smaak, zeker de één na oudste. Als ze ander water moet drinken wordt ze gewoon boos. Het onderhoud is één keer per jaar, ik combineer dat met de jaarlijkse onderhoudsweek. De mannen van Pure Water Shipping komen aan boord en doen wat ze moeten doen, wij hoeven daarvoor dus niet stil te liggen. Zij combineren dat met onze watersystemen thuis, want ook daar kunnen we niet zonder. Zelf vind ik het, net als de kinderen, belangrijk voor de smaak. Voor Ingrid is het lage kalkgehalte het grote voordeel. Zij maakt de boel schoon en dat scheelt haar veel tijd. Verder vind ik het een fijn bedrijf waar je zaken doet met leuke mensen, ook niet onbelangrijk.

  Jasper Verburg van MS Amare - "Pure Water Shipping is oplossingsgericht"
  Pure Water Shipping met tappunten waardoor je overal veilig en lekker water hebt. Door het belastingvoordeel viel de investering mee. Alleen al het feit dat we in ons nieuwe schip ook weer een WKU hebben, zegt genoeg over onze tevredenheid over het systeem. Het eerste wat er na de handtekening bij de notaris gebeurde, is dit regelen. Geen twijfel over mogelijk. Een jaar later hebben we het uitgebreid met de WaterMaker. Geen goedkoop systeem, maar door een uitbreiding van ons vaargebied, o.a. naar verre bestemmingen over de Donau, was ik een beetje huiverig voor de kwaliteit van het te bunkeren drinkwater. De WaterMaker geeft je minder zorgen en een hoop zekerheid. Het jaarlijks onderhoud doen we in combinatie met andere klussen die er moeten gebeuren. Ze zijn bij Pure Water Shipping flexibel in afspraken maken en leuk in de omgang. Er is nooit gedoe en ze zijn altijd oplossingsgericht. Bovendien zijn ze gezellig en stralen ze uit plezier te hebben in hun werk. Ze doen hun uiterste best en behoren bij ons tot de grootste favorieten om mee samen te werken."

  Peter Boontjes van Concentus Shipping AG - "Goed personeelsbeleid, goed water"
  Deze rederij is gevestigd in Zwitserland en gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare mineralen en chemicaliën. 60 Internationale bemanningsleden varen met zes binnenvaarttankers door Nederland, België, Duitsland en Zwitserland.
  CEO Peter Boontjes ziet de installatie van de WKU in alle zes de schepen als onderdeel van goed personeelsbeleid: “Wij vinden dat onze bemanning lekker en veilig drinkwater verdient, we willen goed voor onze mensen zorgen. Natuurlijk vinden we het belangrijk dat er geen legionellagevaar aan boord is en als het resultaat dan ook nog water is dat lekker smaakt... Via mond-tot-mondreclame kwamen we op Pure Water Shipping en hebben door hen de WKU installatie eerst in een van onze schepen laten installeren. Dat beviel zodanig dat de overige schepen successievelijk in een vrij korte periode, van maart tot mei, van diezelfde installaties zijn voorzien. Voorwaarde was wel dat Pure Water Shipping klaar stond, zodat we zo min mogelijk tijdverlies zouden lijden. Bij één van de schepen is hun bestelauto zelfs op het schip gehesen en hebben ze het werk tijdens de vaart verricht.” “Ze hebben goed werk verricht, het waren bovendien kundige en sympathieke mensen die we aan boord hebben gehad. Er moesten best wat aanpassingen worden verricht, het zijn bestaande schepen. Via de mail krijgen we nu bericht wat er aan onderhoud moet gebeuren en Pure Water Shipping zorgt jaarlijks voor het overige onderhoud zoals het spoelen van de leidingen, de jaarlijkse keuring en de certificering. We zijn er tevreden over. Van alle schepen komen positieve berichten. Omdat het water ook gekoeld is, hebben we zelfs de koelkasten met flessenwater die we voorheen gebruikten weg kunnen doen. Scheelt toch weer wat in de kosten.”

  Mario en Jantine Kamerling van MS Ahava - "Meer comfort en zelfvoorzienend"
  MS Ahava is sinds september het schip van Mario Kamerling en zijn vrouw Jantine, groter dan hun vorige gelijknamige schip. De hoofdmoot is zand- en grindvervoer in het binnenland. Met een tweeling aan boord en een derde op komst is de waterbehoefte groter dan te laden is bij het maandelijks bunkeren. Mario: “Er zijn op onze vaarroute maar weinig drinkwaterpunten en het worden er steeds minder. Alleen drinkwater bunkeren wordt ook niet erg gewaardeerd, met hogere prijzen tot gevolg. Toen ik het er over had met Florian van MS Marieke bleek dat hij bezig was met een WaterMaker van Pure Water Shipping. Jan Bruntink uitgenodigd voor een inventarisatie en ik heb toen de knoop vrij snel doorgehakt, zag de voordelen ervan wel in. De dag van de installatie eind mei was beregezellig. Ze hadden worstenbroodjes bij zich - het is een Brabants bedrijf - die ze met ons deelden. De sfeer onderling en naar ons toe was heel fijn. De WKU en WaterMaker pasten mooi in de machinekamer. Het systeem werkt goed, we hoeven niet meer op te letten bij langer douchen of vaker het toilet doortrekken. En het water is lekker. Je moet wel de filters in de gaten houden. Hoe schoner het water is wat je inneemt, des te minder vervuilen de filters. Wij hebben daarnaast gekozen voor hergebruik van het gebruikswater, dat is immers al gefilterd.
  Ook bij problemen zijn ze hulpvaardig. Zo gaat ons schip binnenkort voor enkele weken op de helling voor reparaties onder de waterlijn. Het systeem wordt dan niet gebruikt. Vanochtend is er een buitendienstmedewerker van Pure Water Shipping langs geweest. Hij heeft een bypass gemaakt zodat alle leidingen daarna goed doorgespoeld kunnen worden, in plaats van een deel ervan. Ook weer opgelost; het systeem draait nu drie maanden en als je de filters maar goed in de gaten houdt, kun je probleemloos genieten van het comfort en zelfvoorzienend zijn.”

  Florian en Marieke Bernouw van MS Marieke - "Als je ‘m eenmaal hebt, is het toch wel erg handig"
  Met de MS Marieke varen Florian Bernouw en zijn vrouw Marieke de lange afstanden. De lading bestaat uit industriële producten en granen. Na een ongeluk, vier jaar geleden, is veel geïnvesteerd in het schip waaronder een nieuwe motor, nieuw stuurhuis en sinds januari een nieuwe drinkwatervoorziening. Best belangrijk met twee kinderen aan boord en een derde op komst. “Ik heb wel er over nagedacht”, begint Florian. Maar ik had twee tanks die slecht waren en de hydrofoor stond op de nominatie vervangen te worden. We moesten echt zuinig aandoen met het water. Via-via kwam ik op het spoor van Pure Water Shipping en heb toen besloten voor de WaterMaker en de WKU te gaan. Met drie osmose watertappunten en ik heb er ook een hogedrukspuit opgezet.” “De installatie ging snel en voorspoedig, met tussendoor Brabantse worstenbroodjes. Daarna moet je je, zeker voor de WaterMaker, de nodige vaardigheden eigen maken. Er zijn wel een paar telefoontjes geweest naar Brabant, maar uiteindelijk kwam het altijd goed. Wat je ook moet leren zijn de plekken waar je water in moet laten en waar niet. En weet je, als je ‘m eenmaal hebt is het toch wel erg handig. Ik maak elke dag een rondje door het schip en begin tegenwoordig bij de WaterMaker om de filters te controleren en de installatie door te spoelen als het nodig is. Het is een beetje een luxeartikel, maar ik zie het als een leuke hobby erbij.” Florian bijt zich overal in vast en wil precies weten hoe iets werkt. Het contact met Tilburg bevalt hem goed; “ik heb het gevoel dat we het samen doen. Ik krijg veel vragen over de marifoon van collega’s over hoe ‘dat ding’ werkt. Dan kan ik ze vertellen dat ze er bij Pure Water Shipping bovenop zitten en niet moeilijk doen als er eens iets is.”

  Edwin en Miranda Poppelier van MS Arese - MS Arese vaart met WaterMaker van Pure Water
  Edwin en Miranda Poppelier varen met hun 135 meter lange MS Arese voorzien van de WaterMaker van Pure Water. Zij hebben het iets anders aangepakt dan de standaardinstallatie. Miranda heeft zich opgeworpen om de installatie bij te houden. Daar waar Edwin aanvankelijk bedenkelijk keek naar het ‘laboratorium’ in zijn schip, werpt het systeem wel degelijk zijn vruchten af. Miranda: “Als we water laden, gaat het als voorbehandeling door een filter heen, een soort zak die herbruikbaar is. Vervolgens gaat het naar een tank waar het een dag in staat zodat het zand naar beneden zakt. Dan gaat het via de WaterMaker naar een tweede tank en zo heb je binnen twee dagen schoon drinkwater, in ons geval tien kuub. Drinkwater wordt schaars, maar omdat je het na gebruik weer terugpompt in de rivier is er sprake van recycling. In de meeste rivieren kun je het water oppompen, behalve in de Main, daar is het erg zanderig. Verder hebben we een hydrofoor die het schone water naar voren pompt voor de bemanning, zo hebben we er allemaal profijt van. Als je eenmaal weet hoe het werkt en de filters goed bijhoudt, is het ideaal. Het is alweer tweeënhalve maand geleden dat we voor het laatst drinkwater hebben gebunkerd.“

  Carlo van der Pol van MS Pecaro - "Het water smaakt als een soort Spa Blauw"
  "Ons vrachtschip hebben we in 2010 laten bouwen, mijn vrouw Petra en ik zijn eigenaar. In het kader van Plan Safe voor de veiligheid aan boord kwam ook de watervoorziening ter sprake. We hadden wel een filtersysteem, uv-lampen en waterontharder, maar waren niet tevreden over het resultaat. Mijn neef, Erik de Vroome van MS Sento, wees ons op Pure Water en op het feit dat zij gelijk een monster kunnen nemen. Het werd goed uitgelegd, daarom zijn we overgegaan op het WKU-systeem. Met vier tappunten: in het stuurhuis, de kapiteinswoning, stuurmanwoning en op het voorschip. Sindsdien smaakt het water als een soort Spa Blauw. We hebben het pas een paar weken, maar het bevalt goed. Het aparte programmaatje voor het eigen onderhoud, één keer per jaar onderhoud door Pure Water en het certificaat waardoor het aantoonbaar is dat het goed zit. De installatie is netjes gedaan tijdens de periode dat we in Wansum hadden aangelegd – wij varen in pendeldienst via Nijmegen naar Rotterdam.
  De garantie is ook goed. Een uv-lamp die binnen een jaar kapot gaat, wordt kosteloos vervangen. Hoort bij de service vinden ze, kijk, zo hoort het. Wij zijn er blij mee, want het water aan boord moet gewoon goed zijn. Voor onszelf, onze kinderen en voor het personeel.”

  Gert-Jan van den Wassenberg van Peters Cement Overslag - "Onvoorstelbaar dat er vroeger nauwelijks naar om werd gekeken"
  "Net als bij een zustermaatschappij – wij bevinden ons op hetzelfde terrein – zaten wij ook met het probleem van legionella in ons water. Dat blijft een moeilijk te bestrijden probleem met de leidingen die door de machinekamer lopen. Jan was al actief bezig bij een andere rederij en zo zijn wij met hem in gesprek gekomen. We passen het Pure Watersysteem nu toe op al onze vijf pompboten en na wat kleine aanloopproblemen – die snel waren opgelost – werkt het uitstekend. We krijgen geautomatiseerd herinneringen over wat we zelf aan onderhoud moeten doen, één keer per jaar onderhouden zij het systeem en nemen dan gelijk een watermonster. Elke maand krijgen we een herinnering dat we het zoutniveau op peil moeten brengen. Als er dan eens iets is, dan staat er gelijk iemand voor de deur. Ze komen bij Pure Water hun woord na en die service waarderen we. We wonen tenslotte niet op de overslagschepen.
  Wel koken en douchen we er, drinken van het water en draaien af en toe een was. Je kunt je eigenlijk niet meer voorstellen dat er vroeger nauwelijks naar om werd gekeken in onze branche. Dan is het nu heel wat beter, het gaat om de veiligheid en gezondheid van het personeel en dat is nu goed geregeld.”

  Wichard van Huizen van MS Oase - "De jongens hier zijn er lyrisch over"
  "Ook wij hadden last van legionella. Spoelen hielp niet. Gedurende enige maanden voegden wij Hadex toe in de tank van het drinkwater, maar dit gaf een vieze smaak. Mijn vader wees me op een advertentie in de krant en daardoor hebben we contact opgenomen met Pure Water. In korte tijd kregen we ze aan boord. Zij vertelden dat het probleem niet in de tanks, maar in de leidingen zat. We zijn overgegaan op hun systeem, ze zijn meegevaren voor de installatie, sindsdien is het drinkwater perfect en de bijsmaak direct weg. Het gebeurde in mijn afwezigheid, ze belden me dat het water nu smaakt als Spa Blauw. Ik geloofde er niks van, maar het is waar. Zojuist heeft Pure Water er nog een koeler bijgeplaatst voor in de stuurhut, dat is helemaal lekker. Ik had wel een klacht over de installatie beneden, maar die is keurig opgelost. Ze werken netjes en de jongens hier zijn er lyrisch over. Het resultaat van de drinkwatermonsters zijn binnen een week bekend, dat was ik ook niet gewend.
  Het beheersysteem en de uitleg zijn goed: de kranen die vaak worden gebruikt zijn geen probleem, maar de kranen die weinig worden gebruikt moet je in de gaten houden; daar word je nu automatisch op gewezen. Een ander ding is dat we geen kalkaanslag meer hebben, maar ik ben toch vooral blij dat we legionellavrij zijn en dat nog kunnen aantonen ook. Ik ben supertevreden!”

  Frank van de Sande van MS Anna Koosje - "Het systeem past binnen ons streven naar milieuvriendelijkheid"
  "MS Anna Koosje is een monumentaal varend woonschip dat mijn vrouw Plonia en ik in 2015 hebben gekocht. Het is een voormalig vrachtschip, voorheen De Hoop. Wij hebben bij aanschaf de unieke naam Anna Koosje gehandhaafd. Aan de binnenzijde is het schip volledig gemoderniseerd en aangepast qua milieuvriendelijkheid, met behoud van de oude sfeer. Via-via kenden wij de mensen van Pure Water en hun systeem past binnen ons streven naar milieuvriendelijkheid é kwaliteit. Wij hebben nu een dubbel systeem; zo veel mogelijk gefilterd buitenwater voor de wasmachine en het toilet, en een WKU voor de douche en het drinkwater. Het heeft wat voeten in aarde gehad om de systemen in te bouwen, we hadden bijvoorbeeld nog oude leidingen, maar dankzij de medewerking en service van Pure Water konden we het in één keer goed aanpakken. Het voordeel is dat we nog maar weinig drinkwater gebruiken, dat scheelt immens veel. W kunnen wel twee maanden met onze beperkte voorraad doen. Daarnaast hebben we een continue hoge waterdruk, dat is heel comfortabel. Wij zien het als een win-winsituatie.
  Eén keer per jaar verzorgt Pure Water het onderhoud, voor de rest kan ik het op basis van het beheerssysteem en in overleg met Pure Water zelf, en hebben we nul trammelant met het systeem. Samen met zonnepanelen op het dak zijn we behoorlijk selfsupporting en dat is precies onze bedoeling.”

  Erik de Vroome van MS Sento - "Je proeft het ook, het water is frisser"
  “Pure Water deed al wat onderhoud, zo hadden wij er een ontkalker aangeschaft. Ondanks dat we het goed in de gaten hielden, bleek bij een watermonster dat er toch legionella in de tank zat. Jan heeft de leidingen toen doorgespoeld, maar zowel voor de Arbo als voor onze gezondheid hebben we besloten alles goed aan te pakken en zijn we overgestapt op de WKU van Pure Water. Het is begin januari geplaatst en we zijn er positief over. Er zit een programmaatje bij dat je eraan herinnert wanneer je filters moet vervangen, dat is handig. Verder hebben we wat meer druk en je proeft het ook, het water is frisser. Voor ons is het een zorg minder, we zijn dus positief over het systeem en over Pure Water.”

  Arjan Guiljam van MS Gersom - "Wij zitten hier met jongen kinderen aan boord"
  “We hadden al een kraantje van Pure Water op het aanrecht, maar verder zat er helemaal niets tussen. Wij zitten hier met jonge kinderen aan boord, dus toen Jan ons de WKU adviseerde voor de veiligheid, hebben we dat gelijk gedaan. Dat is nu zo’n drie jaar geleden. Het enige wat we moeten doen is de filters vervangen, het is makkelijk dat je het aan de filters zelf kan zien. Sinds we de tank goed schoongespoeld hebben, hoeft dat wat minder. Eén keer per jaar komt één van de medewerkers van Pure Water langs voor het onderhoud. Dat kost een klein uurtje en dan is het weer in orde. Wat ook fijn is, is dat je zelf de waterdruk kan afstellen, wij houden de pomp op 3 bar, dan werkt het ‘t beste. Tot nu toe (even afkloppen) hebben we geen problemen gehad, het systeem doet precies wat je ervan mag verwachten.”

  Adriaan Pul van MS Sincero - "Je hoeft maar een kik te geven, of Jan staat aan boord om het op te lossen"
  “Wij zijn in contact gekomen met Pure Water vanwege een WaterMaker. Die is nog in ontwikkeling, maar wij werken er al mee. Zeker als je met water van buitenboord werkt, moet je een goed en veilig systeem hebben, zo zijn wij aan de WKU gekomen. Dat is zo’n maand of drie geleden gebeurd. Je doet het vooral om de zekerheid te hebben dat je gezond water aan boord hebt, voor onze kinderen en voor onszelf. Tot nu toe heb ik nog maar één keer het voorfilter hoeven te vervangen, dat is een klusje van vijf minuten. Al met al is het een mooi systeem. Theoretisch zouden we geen water meer hoeven bunkeren, de WaterMaker heeft een capaciteit van 3 kuub in 24 uur. Wat ik heel positief vind, is de service. Laatst hadden we een probleempje met die WaterMaker. Je hoeft maar een kik te geven, of Jan staat aan boord om het snel op te lossen.”

  Hendrik Schuitemaker van MS Yemaya - "Het gevaar van legionella konden we eerst niet goed bijhouden, nu wel"
  “Wij hadden al ontkalkers aan boord van Pure Water en toen hebben we eigenlijk in samenspraak met mijn neef Erik de Vroome van MS Sento besloten om voorop het schip ook over te gaan op het systeem. Daar stond een lekke hydrofoor, die is nu vervangen door de pomp van de WKU. Het gevaar van legionella konden we eerst niet goed bijhouden, nu wel. Terwijl we met elkaar praten is een buitendienstman van Pure Water de leidingen aan het spoelen, hij neemt een monster mee voor onderzoek, omdat het systeem een paar weken heeft gedraaid. Het betekent dat we er aantoonbaar alles aan doen om het water gezond te houden. Straks krijgen we het certificaat en een programma waarmee we alles zelf kunnen bijhouden qua filters. Een osmosesysteem in het keukenkastje zit er trouwens ook bij, dan ben je verzekerd van zacht en supergezond drinkwater. Jan is een vakman en altijd goed bereikbaar. Kortom, ik ben tevreden.”

  Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voordelen van zuiveren voor medewerkers
  • Lekker en altijd vers gezuiverd water.
  • Gezuiverd water is goedkoper dan flessenwater en water uit een Cancooler.
  • Altijd op voorraad; het systeem wordt aangesloten op uw eigen waterleiding.
  • Geen onnodig ruimtebeslag.
  • Geen gesleep meer met kannen en/of coolerfusten.
  • Geen logistieke kosten.
  • Geen kalkafzetting in uw koffie- en theemachine en/of waterkoker.
  • 'Voor de meest pure smaak van uw koffie, thee, soep en water.'
  • Zuiver water zorgt ervoor dat voedingsstoffen beter worden opgenomen en afvalstoffen beter uit het lichaam worden afgevoerd. Ook zuivert het de huid. Water draagt bij tot de instandhouding van de normale fysische (lichamelijke) en cognitieve functies (worden alle processen verstaan die betrokken zijn bij het opnemen en verwerken van informatie). Om dit effect te verkrijgen moet er per dag tenminste 2,0 l water, uit alle bronnen, worden geconsumeerd. Niet onbelangrijk is dat het ook gewoon lekkerder en zuiverder is dan het water uit de kraan, Cancooler of diverse smaken flessenwater.

  Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op.

 • Pure Water Shipping; Wie zijn we en wat doen we...


  Missie

  Onze missie is om onder alle omstandigheden en op alle locaties een optimaal waterklimaat te realiseren waarbij gedacht en gehandeld wordt vanuit mogelijkheden en oplossingen op basis van de behoeften van de betreffende klant. Vanuit partnership, zowel particulier als zakelijk, werken wij altijd voor lange termijnoplossingen waarbij kwaliteit, vertrouwen, samenwerken en ontwikkelen leading zijn. Binnen de scheepvaart creëert Pure Water Shipping daardoor een “Legionella veilige” situatie aan boord en behoudt deze. 

  Visie

  Onder alle omstandigheden en op alle locaties een optimaal waterklimaat realiseren en specifiek voor de binnenscheepvaart de TOTAAL ONTZORGER zijn voor de gehele drinkwatervoorziening aan boord. 

  Pure Water is actief op zowel de particuliere als de zakelijke markt in de meest brede zin van het woord en werkt daarin zowel richting het gebruikswater (consumptief) als het verbruikswater (wassen, schoonmaken, proceswater in productie, etc.). Alle activiteiten van Pure Water worden ingegeven door bewuste keuzes waarbij duurzaamheid, zowel in producten, toepassingen en ondernemen, een grote rol speelt.
  Vanuit het perspectief: ‘regeren is vooruitzien’, kijkt Pure Water steeds naar de toekomst en hebben wij oog voor innovaties in de markt en onze producten. Pure Water heeft zich gespecialiseerd in waterontharding, waterzuivering op basis van ultrafiltratie en/of omgekeerde osmose of UV filtratie en waterverrijking.

  In deze tijd is er steeds meer belangstelling voor de kwaliteit van één van onze voornaamste levensbehoeften; water. De discussie omtrent gebruiks- en verbruikswater en de verdergaande verontreiniging van water in zijn algemeenheid is, maatschappelijk gezien, een actueel gegeven. Zie reactie RIVM op waterkwaliteit (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu). Ook de noodzaak voor het consumeren van voldoende zuiver water per dag, waardoor u als persoon optimaal kunt functioneren, dringt steeds verder door in het bewuste denken van allerlei gebruikers. Water is binnen de voedselpiramide de eerste levensbehoefte.

  Richting de consumentenmarkt heeft Pure Water de doelstelling om producten aan te bieden, die tot nut zijn voor ieders persoonlijke welzijn en/of gemak. Tevens staan wij garant voor een kwalitatief hoogwaardig product waarbij alle facetten die hierop van toepassing zijn, zoals; onderdelen, design kranen, assemblage, installatie, service en garantie, tegen de hoogste kwaliteitsnormen worden ingevuld, zodat u jarenlang kunt genieten van puur water bij u thuis.

  Richting de zakelijke markt heeft Pure Water de doelstelling om aan te tonen dat de investering in onze waterbehandelingssystemen rechtstreekse bedrijfsmatige voordelen heeft of u nu een praktijk, sportschool, schip of een kantoorsituatie betreft. Uiteraard zijn hier onze eerder genoemde kwaliteitscriteria van toepassing. Consumptief betekent dit; het is gezond voor uw werknemers, dus minder ziekteverzuim, het verbetert de concentratie en de werkprestatie, het is lekker en goedkoper dan flessenwater. Functioneel bestaat de mogelijkheid dat het gebruik van behandeld water in uw productieproces kwaliteit verhogend kan werken en in sommige gevallen zelfs een verhoging van kwantitatieve normen en resultaten zal inhouden.

  Scheepvaart (binnenscheepvaart en coasters)
  Binnen de scheepvaart werkt Pure Water onder de naam Pure Water Shipping BV.
  Als zodanig is het de doelstelling om de ‘TOTAAL ONTZORGER’ te zijn met betrekking tot de gehele drinkwatervoorziening aan boord. 
  Zowel met betrekking tot de benadering van de specifieke schepen als de technische oplossingen en innovaties, heeft Pure Water Shipping een eigenzinnige kijk op de materie.
  Leading daarbij is altijd de menselijke factor en de mogelijkheden en noodzakelijkheden op het betreffende schip. Het streven is altijd een optimaal waterklimaat in alle facetten, omdat gebleken is, in de loop van alle jaren ervaring, dat alleen dát het gewenste resultaat geeft.
  Hierbij biedt Pure Water Shipping een aantal technische installaties aan, die hun werkzaamheid bewezen hebben en worden verbeteringen daarop vaak aangegeven door de specifieke gebruikers die vanuit de praktijk met ons meedenken.

  Met hierboven genoemde concepten is Pure Water Shipping dan ook uniek in de markt!


 • Stichting Vaarwens

  Er zijn helaas mensen die ziek worden en niet lang meer te leven hebben. Om die reden is Pure Water met Pure Water Shipping een relatie aangegaan met Stichting Vaarwens. “Wij willen een bijdrage leveren voor mensen die terminaal ziek zijn door ze toch nog een dag te laten meevaren. Die stichting heeft al honderden mensen een prachtige dag bezorgd, wij willen laten zien dat we dichtbij ze staan. Daarom willen we bij elke nieuwe opdracht vanuit Pure Water Shipping een bedrag overmaken naar deze stichting. De drinkwatervoorziening aan boord heeft te maken met het welzijn van mensen. En ons contact met klanten en leveranciers gaat verder dan zakelijk, het is intermenselijk, dat menen we vanuit heel ons hart.”

  Stichting Vaarwens is afhankelijk van sponsoring en donaties, kijk voor meer informatie over dit mooie werk op hun website www.stichtingvaarwens.nl.