Recreatief

Recreatief

Veilig op weg...
 • Altijd veilig drinkwater onderweg
 • Veilig douche- en verbruikswater
 • Gezond en lekker
 • Overzichtelijke voorraadplanning

Voordelen 'on the road' zijn:

 • Altijd veilig en vers drinkwater onderweg.
 • Veilig douche en verbruikswater.
 • Zuiver water zorgt ervoor dat voedingsstoffen beter worden opgenomen en afvalstoffen beter uit het lichaam worden afgevoerd. Ook zuivert het de huid. Water draagt bij tot de instandhouding van de normale fysische (lichamelijke) en cognitieve functies (worden alle processen verstaan die betrokken zijn bij het opnemen en verwerken van informatie). Om dit effect te verkrijgen moet er per dag tenminste 2,0 l water, uit alle bronnen, worden geconsumeerd. 
 • Niet onbelangrijk is dat het ook gewoon lekkerder en zuiverder is dan het water uit de kraan of diverse smaken flessenwater.
 • Pure Water is veilig en betaalbaar; omgerekend naar normaal gebruik van ongeveer 2 liter per dag per persoon (inclusief aanschaf, onderhoud en verbruik) betaalt u voor gezuiverd water ongeveer 3 a 4 eurocent per liter. Hierbij geldt dat door intensiever gebruik deze zeer voordelige prijs nog verder daalt.
 • Overzichtelijke voorraadplanning; Omdat het systeem aangesloten wordt op uw voorraadtank zit u nooit zonder directe voorraad. Het innemen van water kunt u eenvoudiger plannen en is er ook geen gesleep en ruimtebeslag voor het opslaan flessenwater. 

Steeds meer mensen zoeken het avontuur op en maken lange reizen om bijvoorbeeld Afrika met een Overland Truck te ontdekken of pakken de camper om Europa te zien. Een uitdaging op zich door alle wisselende omstandigheden en soms primitieve locaties waar een overnachting gepland wordt. Een andere uitdaging is tevens een basisbehoefte en dat is het beschikken over vers en zuiver water. 

Water wordt getapt en opgeslagen in een voorraadtank. Dit water is nooit van een vaste kwaliteit en door de grote wisselingen in temperatuur tussen seizoenen, maar soms ook al de dag en de nacht is het een voedingsbodem voor bacteriën, waaronder de legionella bacterie.  

Een optimaal waterklimaat

Onderweg is altijd de volgende uitdaging van toepassing:
 'Hoe beschik ik over schoon en veilig water onderweg?'

In een woonomgeving is er (nog) geen verschil tussen verbruiks- en gebruikswater. De discussie daarover komt wel steeds vaker op gang. Het is namelijk vreemd dat we met dezelfde kwaliteit drinkwater onze toilet thuis doorspoelen. Binnen bijvoorbeeld de scheepvaart wordt al een zeer duidelijk onderscheid gemaakt tussen ‘gebruikswater’; water wat door mensen in de één of andere vorm gebruikt wordt bij het consumptieproces,  zoals drinken, het eten en/of bereiden van voedsel en ‘verbruikswater’; water wat gebruikt wordt voor huishoudelijke doeleinden, zoals wassen, toilet doorspoelen, schoonmaken, douchen, etc.

Op een Overland Truck of camper wordt er al gewerkt met de opslag van water, waardoor ook meteen het de voornaamste problemen duidelijk worden: de basis kwaliteit van het ingenomen water en de invloed van wisselende temperaturen op de kwaliteit van het water en de daarmee gepaard gaande groei van bacteriën.

Hierdoor ontstaat de volgende uitdaging: 

De invloed van bacteriën (waaronder de legionella bacterie) op het ‘gebruiks- en verbruikswater’ en de wens om een optimale graad van zuiverheid te hebben voor menselijke consumptie. 
Om het waterleidingnet binnen een Overland Truck of camper te voorzien van goed en veilig gebruiks- en verbruikswater is een totaaloplossing gewenst.

Doelstelling
Het creëren van een optimale waterkwaliteit binnen een mobiele situatie. Hiervoor is de aanpak verdeeld in een aantal stappen, die er tezamen voor zorgen dat onder alle omstandigheden veilig verbruiks- en gebruikswater onderweg is. Dit concept is modulair opgebouwd en aan te passen aan uw persoonlijke en specifieke wensen.

Binnen een mobiele situatie is er met name behoefte aan vers en veilig gebruikswater om te drinken en te koken en eventueel een aanvulling in het verbruikswater om veilig te kunnen douchen en te gebruiken voor diverse andere toepassingen. 

In het gekozen stappenplan is een veiligheidsmarge aanwezig, mochten stap 1 en 2 onverhoopt niet werken dan zorgt stap 3 ervoor dat er altijd veilig gebruikswater aanwezig is.

Een optimaal waterklimaat op een Overland Truck of camper bestaat uit 3 stappen:
 • 3-Faseplan Optimaal Waterklimaat


  Stappen 1 en 2 zijn van toepassing met betrekking tot verbruikswater. Stap 3 is de toepassing met betrekking tot gebruikswater. In de optimale situatie wordt gebruik gemaakt van een hydrofoor met een constante druk zonder tussenopslag van water, omdat dit een voedingsbodem is voor bacteriën.

  Stap 1 en 2 worden opgebouwd in een: ‘WaterKwaliteitUnit’
  Hierdoor ontstaat een compleet systeem met betrekking tot alle point of entry elementen, eventueel aangevuld met een drukpomp met frequentiesturing.

  Stap 1: Voorfiltratie

  Zuivering op basis van voorfiltratie door middel van een polyester voorfilter (5 micron), een actief koolstoffilter (5 micron). Een voorfilter filtreert zand, kalk en roestdeeltjes uit het water en een koolstof blokfilter zorgt er onder andere voor dat chloor en overige stoffen tot 5 micron gefilterd wordt. 

  Stap 2: Desinfectie middels UV

  Het vangen en doden van bacteriën door middel van Ultra Violet licht. Dit is een UV filter met een berekende capaciteit op basis van piekbelasting. Neutraliseert voor 99,9% alle bacteriën en virussen.

  Meer informatie; UV hoe werkt het en wat zijn de effecten en technische specificaties UV.

  Stap 3: Waterzuivering bij point of use

  Zuivering van het gebruikswater met een Waterzuiveringssysteem op basis van Ultrafiltratie Unit met gebruikmaking van de techniek Omgekeerde Osmose
  Dit systeem houdt, bewezen, alle verontreinigingen tegen die zich in het gebruikswater zouden kunnen bevinden en zorgt er voor dat de menselijke consumptie altijd vers en veilig blijft.

  Meer informatie; Waterzuivering hoe werkt het en wat zijn de effecten en technische specificaties waterzuivering.

  Een en ander is uiteraard wel afhankelijk van een wederzijdse verantwoordelijkheid, van zowel opvarenden, als leverancier met betrekking tot signalering van eventuele storingen en onderhoud van de voorgestelde situatie.

  Pure Water is uw partner voor onderweg...

  Belangstelling voor een dergelijke oplossing en wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.