Waterbedrijven: Maas wordt viezer door lozingen en klimaatverandering

NOS Nieuws, Vandaag 01:16

De waterkwaliteit van de Maas is vorig jaar sterk afgenomen. Er zijn meer schadelijke stoffen in de Maas geloosd en de rivier komt steeds droger te staan door klimaatverandering. Daarvoor waarschuwt het samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven RIWA-Maas.

Volgens de organisatie is het belangrijk dat de rivier, waar 7 miljoen mensen van afhankelijk zijn voor hun drinkwater, beter beschermd wordt. Een van de belangrijkste punten van de organisatie is dat er beter gemonitord wordt waar schadelijke stoffen in de rivier vandaan komen.

"We moeten ons oppervlaktewater niet langer zien als een soort rioolputje", zegt directeur Maarten van der Ploeg van RIWA-Maas in het jaarverslag over 2022. Daarin wordt onder meer ingegaan op de gebrekkige vergunningen van bedrijven die stoffen lozen in de rivier. Lang niet alle schadelijke stoffen die in de Maas worden gemeten, zijn terug te vinden in vergunningsvoorschriften van bedrijven. De drinkwaterbedrijven zouden daar heel graag "een totaaloverzicht" van krijgen.

De drinkwaterbedrijven filteren het Maaswater, zodat het uiteindelijk schoon kan worden geleverd. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Limburg komt gereinigd Maaswater uit de kraan. Maar het wordt steeds moeilijker om water te leveren dat van hoge kwaliteit is, zegt Van der Ploeg.

Niet alleen watertekort
Klimaatverandering heeft volgens RIWA-Maas een groot effect op de rivier. Zo was het jaar 2022 voor het Nederlandse deel het droogste jaar van deze eeuw. Minder water betekent niet alleen dat watertekorten kunnen ontstaan. Het betekent ook dat schadelijke stoffen minder worden verdund.

Vorig jaar werden 79 stoffen in concentraties gemeten die boven de Europese streefwaarden liggen. Vanwege verontreinigingen moest in totaal 62 keer een innamestop of -beperking worden ingesteld bij de Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven die water uit de Maas gebruiken. De verwachting is dat dit in de toekomst steeds vaker voor zal komen.