RIVM Radar - Medicijnresten in drinkwater

APRIL 2013 - Medicijnresten in drinkwater, wat zijn de risico's? Interessant filmpje van RADAR AVRO TROS


De kwaliteit van de drinkwaterbronnen in Nederland is voor een deel onder de maat. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens het RIVM is het water dat uit de kraan komt nu nog van goede kwaliteit, maar moet er meer worden gezuiverd om dat zo te houden.

In Nederland komt 60 procent van het drinkwater uit de grond en 40 procent uit oppervlaktewater. Volgens het RIVM is de kwaliteit bij de helft van de grondwaterbronnen onvoldoende. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater laat te wensen over.

De waterbronnen raken vervuild doordat onder meer geneesmiddelen, cosmetica en insecticiden niet goed kunnen worden gefilterd door rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Volgens het RIVM is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel adviseert het instituut om drinkwaterbronnen vaker te controleren, zodat de kwaliteit kan worden gewaarborgd.