Ook maatregelen Rotterdam en Utrecht tegen loden leidingen

Bron NOS NIEUWS JANUARI 2020 Foto ANP
Mitchell van de Klundert - redacteur Binnenland 
Utrecht en Rotterdam gaan op grote schaal gemeentelijke gebouwen controleren op de aanwezigheid van loden waterleidingen. Dat zeggen de gemeenten tegen de NOS. Het water uit loden leidingen kan schadelijk zijn voor de gezondheid, met name voor baby's en jonge kinderen.

Utrecht start met een controle van alle basisscholen en kinderdagverblijven die voor 1960 zijn gebouwd. Loden leidingen mochten tot dat jaar worden gebruikt bij de bouw. Waar nodig onderneemt de gemeente actie, wat dat kan inhouden is nog onduidelijk. Mogelijk volgt later een controle van andere oude gebouwen.

Rotterdam gaat niet alleen panden waar veel kinderen komen inventariseren, maar alle gebouwen die onder het beheer van de gemeente vallen. Dit zal zeker een paar maanden duren. Of scholen en kinderdagverblijven wel als eerste worden gecontroleerd op de aanwezigheid van loden leidingen, kon een woordvoerder nu nog niet zeggen.

In november informeerde GGD Rotterdam-Rijnmond kinderdagverblijven en scholen al over de risico's van lood en welke maatregelen er kunnen worden genomen. Te denken valt aan het vervangen van leidingen, fleswater gebruiken of de kraan doorspoelen. Het is niet bekend hoeveel scholen deze maatregelen nu al toepassen.

Enkel nog flessenwater In Amsterdam zijn al controles van leidingen gaande. Loden leidingen worden daar in alle gemeentelijke gebouwen vervangen, te beginnen met de panden waar veel kinderen en zwangere vrouwen komen. De gemeente stuurde ook brieven aan alle scholen die in particuliere panden van voor 1960 zitten, daar wordt geadviseerd om voorlopig enkel nog flessenwater te drinken.

In Nederland zijn bij zo'n 100.000 tot 200.000 oude woningen de loden leidingen nooit vervangen. In deze leidingen kunnen kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater komen.

Naar schatting van het RIVM lopen daardoor tienduizenden kinderen en duizenden zwangere vrouwen de kans dat ze te veel lood binnenkrijgen. In november adviseerde de Gezondheidsraad bewoners die tot een risicogroep behoren alleen nog flessenwater te gebruiken.

Tot ongeveer 1945 was het zeer gebruikelijk om bij de bouw van huizen loden drinkwaterleidingen te gebruiken, maar ook in huizen die tussen 1945 en 1960 gebouwd zijn kwam dat nog voor. Ze hebben een grijze kleur.  Het vervangen van leidingen is werk voor een installateur. De kosten, zo'n 1400 euro, zijn voor de eigenaar.  Bron: Milieu Centraal