'Nog alarmerend veel landbouwgif in oppervlaktewater'

NOS Nieuws - Vandaag, 04:43

'Nog alarmerend veel landbouwgif in oppervlaktewater'

In het water van natuur- en recreatiegebieden zit nog altijd veel te veel landbouwgif. Dat concludeert actiegroep Natuur & Milieu in een onderzoek (pdf) waarover Trouw schrijft. De waterkwaliteit is de afgelopen tien jaar niet verbeterd, terwijl het kabinet dat wel beoogde.

Natuur & Milieu vroeg het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) om 153 natuur- en recreatiegebieden te onderzoeken. In 80 procent van de wateren werd landbouwgif gevonden en bij 40 procent werd de milieunorm overschreden.

Soms bevat het water zelfs honderd keer zo veel gif als de norm. De milieuorganisatie noemt dat alarmerend. "Nederland is een grootverbruiker van landbouwgif en in het water zie je daar de trieste gevolgen van. Dieren en planten worden ziek en gaan dood", zegt Berthe Brouwer van Natuur & Milieu tegen Trouw. "Normaal reinigt een water zichzelf, maar dat lukt niet meer als het systeem zo is aangetast. We maken ons grote zorgen."

De gevonden hoeveelheid landbouwgif staat haaks op het doel dat het kabinet zich in 2013 stelde: 90 procent minder overschrijding van de milieunormen voor oppervlaktewater in 2023.

Toxiciteitsbelasting
Volgens Natuur & Milieu komen er al jarenlang meer bestrijdingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater terecht dan is toegestaan. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden moet volgens de organisatie onderzoek gaan doen om inzicht te krijgen in de effecten op gezondheid, milieu- en waterkwaliteit.

Daarnaast pleit Natuur & Milieu voor een verbod op zogeheten niet-toetsbare stoffen, stoffen waarvan de waterschappen de aanwezigheid met de huidige apparatuur niet kunnen aantonen. Ook wil de organisatie een 'toxiciteitsbelasting', net als in Denemarken. Dat zou de meest giftige middelen minder aantrekkelijk maken voor landbouwbedrijven. De opbrengsten van die belasting zouden dan ten gunste moeten komen van boeren die natuurvriendelijke methodes gebruiken, vindt Natuur & Milieu.

Voor het hele artikel: https://nos.nl/artikel/2487900...