RIVM - Medicijnresten in drinkwater, wat zijn de risico's?

Fragment - April 2019
Bron RIVM

Medicijnresten in het oppervlaktewater nemen toe. We lozen heel wat medicijnafval door de wc en door het afvoerputje. Zo'n 90% van alle medicijnresten wordt geloosd door huishoudens. Het overige deel komt van zorginstellingen en ziekenhuizen. Ook resten van diergeneesmiddelen dragen een beetje bij. Bovendien kom er via rivieren en kanalen uit het buitenland medicijnresten in ons oppervlaktewater. Ons drinkwater wordt uit oppervlakte- (35%) en grondwater (65%) gezuiverd en onttrokken.

Wat voor resten zitten er precies in het drinkwater?
Hoeveel medicijnresten er precies in ons oppervlakte – en drinkwater voorkomen, is niet helemaal duidelijk. Van de 2000 werkzame stoffen zijn er maar zo’n 80 geïnventariseerd. Van een aantal stoffen is bekend dat de veilige concentratie overschreden wordt.

Milieukundig onderzoeker Dr. Rik Oldenkamp deed aan de Radboud Universiteit onderzoek naar de toename van 2 medicijnen in drinkwater. Uit zijn onderzoek blijkt dat er wereldwijd een forse toename is van deze medicijnresten in ons oppervlaktewater ten opzichte van de laatste keer dat dit gemeten is in 1995. De medicijnresten waar Oldenkamp naar onderzoek naar deed, zijn: carbamazepine (een anti-epilepticum) en ciprofloxacine (een antibioticum). Carbamazepine verdwijnt niet snel uit het milieu en van dit middel is bekend dat het effecten kan hebben op het gedrag van vissen en schaaldieren.

65% van alle medicijnresten kán gezuiverd worden
Zonder extra maatregelen kan 65% van alle medicijnresten gezuiverd worden. Er zijn extra pilot-onderzoeken opgestart om het water te zuiveren, bijvoorbeeld in het gebied Aa en Maas.

Het zuiveren van het water is niet alleen voor het milieu belangrijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schrijft in 2016: 'De huidige biologische waterzuivering leidt niet tot complete verwijdering van stoffen maar produceert een breed scala aan afbraakproducten die nog steeds een biologische werking kunnen hebben. Sommige producten worden in drinkwater aangetroffen.'

Lees meer in het rapport van het RIVM

Er bestaan geen wettelijk normen voor geneesmiddelen in drinkwater of drinkwaterbronnen. De ChristenUnie en D66 hebben hier herhaaldelijk vragen over gesteld.

https://radar.avrotros.nl/uitz...