Water en U

  • Gezond en lekker
  • Goed voor uw huid
  • Beter transport van afvalstoffen en voedingsstoffen in uw lichaam
  • Gezond afslanken/ beter bewegen
  • Goede doorbloeding

Water en U

Water en uw lichaam

Water doet meer voor uw lichaam, dan u in eerste instantie zou denken. Dat ons lichaam voor 70% uit water bestaat, is geen nieuws. Dat de longen voor 86% en onze oogbol voor maar liefst 99% uit water bestaan, weet niet iedereen. Om alle lichaamsfuncties optimaal te laten functioneren, moeten we dagelijks minimaal 2 liter water binnen krijgen. Dit is ongeveer gelijk aan de hoeveelheid vocht die we dagelijks verliezen. Water is dus onmisbaar voor ons lichaam. Maar, welke rol speelt water dan? Eigenlijk is water de binnenschipper van uw lichaam. Zo worden voedingsstoffen door water naar de lichaamscellen getransporteerd en zorgt het voor een goede afvoer van lichaamsafval en gifstoffen. Indien het water dat we binnen krijgen, reeds vervuild is, wordt niet alleen de opnamemogelijkheid minder, maar zorgt ook het water zelf voor een verdere ophoping van giftige afvalstoffen in ons lichaam. Alleen puur water is het beste in staat om de nodige hoeveelheid afvalstoffen op te nemen en af te voeren.
Zie voor meer informatie: "Water essentieel voor leven".

Water in de maatschappij

kwaliteit van grond en oppervlakte water

Zonder water zou al het leven onmogelijk zijn. Om een gezond leven te kunnen leiden, is puur en zuiver drinkwater onmisbaar. De wetenschap draagt steeds meer bewijzen aan dat het drinken van zuiver water van essentieel belang is voor ons welzijn. Diezelfde wetenschap toont tevens aan dat het leidingwater, dat u dagelijks gebruikt, niet zo zuiver is als u zou wensen. Om drinkbaar water te produceren, wordt het water uit meren, rivieren en grondwater gefilterd. Het behoeft geen verdere toelichting dat oppervlaktewater en grondwater door onze industrialisering en intensieve landbouw verre van schoon is. Om bacteriën te doden, de smaak te verbeteren en het waterleidingnet te beschermen, worden een aantal stoffen, zoals chloor, kalk en aluminiumsulfaat aan het water toegevoegd. Het leidingwater is veel meer een commercieel product geworden, dat alleen aan vastgestelde haalbare normen moet voldoen. Zie voor meer informatie: "Wetens'water'heden".