Voordelen voor thuis zijn o.a.

 

Thuis

« Terug naar het overzicht

Hoe belangrijk is water voor u in uw dagelijkse omgeving en gebruik?

Water is één van de belangrijkste stoffen die we op aarde kennen. Water is de bron van al het leven. Al het leven op aarde bestaat grotendeels uit water en is afhankelijk van water. Water bedekt 71% van het aardoppervlak en het komt in de natuur voor in de drie verschillende hoofdfasen: als vloeistof, als vaste stof en als gas.

Op aarde kennen we een oneindige waterkringloop waarbij zeewater verdampt, in de atmosfeer condenseert en als neerslag weer terugvalt, waarna rivieren en grondwater het weer terugvoeren naar de zee. Bij het verdampen van zeewater blijven de zouten achter in zee, waardoor neerslag geen zout bevat, dit noemt men zoet water. Water en met name goed drinkwater is van levensbelang voor de mens, dus ook voor u en uw gezin!

In ons land wordt ongeveer 1 biljoen liter per dag gebruikt. Huishoudens nemen daarvan 0,7 biljoen liter voor hun rekening, de rest wordt gebruikt door o.a. de industrie en landbouw.
Per persoon is dit gemiddeld 124 liter per dag!!!
Dat water kunnen we onderverdelen in; “gebruikswater” dit is water voor persoonlijke consumptie, voor uw huisdieren of planten en water wat gebruikt wordt bij de bereiding van uw voedsel en “verbruikswater” dit is water voor het toilet, om te douchen, om te (vaat)wassen, om te verwarmen en om bijvoorbeeld de tuin te sproeien, de ramen te zemen of de auto te wassen.

De maatschappelijke kosten voor het verkrijgen en zuiveren van water worden steeds hoger, dus water is een zeer waardevol product en verdient het dat wij er op een zorgvuldige en “duurzame” manier mee omgaan.
Om ervoor te zorgen dat in uw woonomgeving op een duurzame manier wordt omgegaan met water in al zijn toepassingen heeft Pure Water ervoor gekozen om te streven naar een "optimaal waterklimaat” in uw woning. Hierbij hebben we zowel gekeken naar alle omgevingsfactoren met betrekking tot wonen, als ook uw persoonlijke welbevinden.
Volgens ons bestaat een optimaal waterklimaat uit een aantal stappen die ervoor zorgen dat u altijd en overal over het beste water kunt beschikken.

Wat houdt een optimaal waterklimaat bij u thuis in...

Waterontharding/Grondwaterzuivering

Stap 1 bestaat uit twee keuze mogelijkheden.
1A Ontharden van het leidingwater bij point of entry (waar het water het huis binnenkomt) of
1B Waterwinning uit een eigen bron door zuivering van het water middels grondwaterfiltratie (hierbij wordt het water ook onthard).

Stap 1A: Ontharden van al het leidingwater

ontharden van waterElk huishouden in Nederland heeft in meer of mindere mate te maken met kalkaanslag. Er zijn allerlei producten in de handel om dit weer “onzichtbaar” te maken. Dit zijn echter producten die de kalkaanslag maar tijdelijk oplossen, want iedere keer komt deze toch 
weer terug, omdat deze kalk aanwezig is in al het water wat u gebruikt via uw normale waterleiding. Behalve irritatie en moeite om weer van deze kalkaanslag af te komen, kost het u ook aardig wat geld. Niet alleen in directe zin, omdat u al deze “ontkalkingproducten” moet kopen, maar wat te zeggen van al uw huishoudelijke apparaten die korter meegaan, omdat deze van binnenuit helemaal verkalken en daardoor kapotgaan.

Toepassingen en voordelen van een ontharder:

 • Hoe harder het leidingwater is, hoe meer zeep u nodig heeft. Onthard water zorgt
  ervoor dat u minder shampoo, badschuim, afwasmiddel, wasmiddel, wasverzachter, etc. verbruikt.
 • Door hard water wordt uw textiel stug, onthard water maakt uw wasgoed standaard al zachter.
 • Verwarmingselementen hebben geen last meer van verkalking. Dit geldt ook voor kalkafzetting bij uw close-in boiler, waterkoker, wasmachine, stroomstrijkijzer, etc.
 • In de verwarmingsketel treft u geen ketelsteen meer aan.
 • Uw huid droogt door het zachtere water minder snel uit! En voelt standaard zachter aan.
 • Een waterontharder is duurzaam, ze gebruiken geen stroom.
 • Geen kalkaanslag meer in het gehele huis!

Ontharden bespaart tijd en geld

Waar uw waterleiding de locatie binnenkomt, wordt al het leidingwater ontdaan van kalk en magnesium door een waterontharder. Kalk en magnesium bepalen de "waterhardheid". Dit veroorzaakt kalkaanslag op verwarmingselementen van o.a. koffiezetapparaten, vaatwassers, wasmachines, waterkokers en strijkijzers.
Deze kalk kan ervoor zorgen dat leidingen verstoppen en zeep minder eenvoudig opgelost wordt. Hierdoor raken leidingen geblokkeerd en neemt de efficiëntie van ketels, boilers en geisers af, waardoor de kosten van het huishoudelijk water met 15% tot 20% kunnen stijgen, dus ook uw energienota! Door het water te ontharden kunnen deze negatieve effecten worden tegengegaan.

Wat kunt u besparen door een waterontharder?

 • U bespaart direct energie en het is beter voor het milieu.
 • Besparing op schoonmaakmiddelen van 50% tot 75%.
 • Langere levensduur en geen kalkafzetting meer in huishoudelijke apparatuur. Schoon koffiezetapparaat, vaatwasser, wasmachine, badkamer, etc. 
 • Minder verstoppingen in leidingen, douchekoppen en kranen.
 • Schoonmaken kost veel minder tijd en met minder moeite.
 • Wasgoed is zachter, kleding behoudt langer haar kwaliteit en er is véél minder wasmiddel nodig.
 • Het ontharde water is zachter voor uw huid. Bij huidproblemen, zoals eczeem, of bij een gevoelige huid geeft dit verlichting en minder last.

Besparingen kunnen zelfs oplopen tot € 350,00 tot € 500,00 per jaar.

Wilt u weten hoe ontharden technisch werkt en wat de effecten zijn?
Voor de meest optimale waterkwaliteit in uw huis adviseren wij de waterontharder te combineren met een waterzuiveringssysteem op basis van omgekeerde osmose!


Stap 1B: Grondwaterzuivering uit eigen bron

Grondwaterzuivering is ook mogelijk voor ook voor kleinschalige toepassingen.

Waterwinning uit eigen bron? Dan is grondwaterfiltratie noodzakelijk!
Ook al ziet grondwater, zo opgepompt uit een eigen bron bijvoorbeeld, er in eerste instantie vaak helder uit. Het lijkt schoon en zuiver, toch is dat vaak bedrieglijk. Soms geeft het al naar enkele minuten roodbruine randen en vlokken door het geoxideerd ijzer. Dit is IJzer(FeII) dat van nature in grote concentraties opgeloste stof in grondwater voorkomt. Maar ook andere verontreinigingen kunnen zich voordoen, denk in deze aan bijvoorbeeld nitraten. In vele gevallen het gevolg van (over)bemesting van landbouwgronden.

Het maakt voor de kwaliteit van het opgepompte grondwater veel uit hoe diep de bron geslagen is. De zandlagen in onze bodem zorgen namelijk voor een natuurlijke zuivering, waardoor het grondwater van nature schoner is dan bijvoorbeeld oppervlaktewater.
Het aantal en de aard van de grondlagen in de bodem waarin het water zich bevindt bepaalt de chemische samenstelling van dat grondwater. Omdat water constant in contact is met de bodem waarin het zich bevindt, neemt het water eigenschappen en samenstelling over van de lagen waarin het zich bevindt of doorheen stroomt. Water dat bijvoorbeeld circuleert door zand of graniet is zuur en bevat weinig mineralen. Water dat zich in kalklagen bevindt is basisch en bevat (bi)carbonaten.

Regen of oppervlaktewater dat infiltreert in de bodem bevat na 6 tot 10 weken geen ziekteverwekkende organismen meer. Het heet dan hygiënisch betrouwbaar.
Grondwater dat op grote diepte wordt gewonnen en grondwater dat al lange tijd onderweg is naar de onttrekkingsput kan als hygiënisch betrouwbaar water gezien worden.
Maar ook dit grondwater moet nog behandeld worden: het is zuurstofloos, rijk aan mineralen (vooral ijzer en mangaan) en opgelost CO2. Door beluchting en filtratie krijgt het de gewenste samenstelling.

Systeem op maat

Voor grondwater zuivering leveren wij complete filtratiesets en ontijzeringsinstallaties. Standaard of aangepast aan de specifieke situatie ter plaatse. De keuze voor de samenstelling van het filtratiesysteem is afhankelijk van de kwaliteit van het aangevoerde water en het gebruiksdoel van het opgepompte grondwater.
Zeker in die gevallen waarin de put niet diep geslagen is, treffen we vaak veel ammonium en nitraat in het water aan. Naast natuurlijk ijzer en mangaan. Maar ook zijn zware metalen, arseen, pesticiden en restanten van geneesmiddelen veel voorkomend.

Meten is weten

Om tot een goede opbouw van een filtratiesysteem te komen is het wenselijk om de samenstelling en de verontreiniging van het water te kennen. In verband met dit inzicht en aansprakelijkheid stellen wij als vereiste om vooraf een grondwatermonster te laten analyseren.
De werking van een ontijzeringsfiltratie wordt namelijk door veel verschillende factoren beïnvloedt. Temperatuur, zuurgraad, zwavelwaterstof, ozon, etc. Dan kunnen we bepalen of, en zo ja welk ontijzerings- en/of nitraat filter toegepast moet worden. Naast de andere filtertechnieken.
Verder is het van belang om voor uzelf te bepalen hoeveel water u wilt zuiveren en voor welk doel u dat water wilt gebruiken. Kraanwater moet een andere samenstelling hebben dan bijvoorbeeld het water waarmee u de wc doorspoelt of waarmee u de was doet.
 

De normen voor diverse stoffen in drinkwater?
Algemene parameters:
Zuurgraad toetswaarde 7-9,5 pH-eenheid °C

Anorganische macroparameters:
Ammonium norm toetswaarde <= 0,20 mg/l NH4
Chloride norm toetswaarde <= 150 mg/l Cl
Nitraat norm toetswaarde <= 50 mg/l NO3
Nitriet norm toestwaarde <= 0,1 mg/l NO2
Sulfaat norm toestwaarde <= 150 mg/l SO4

Anorgansische microparameters:
IJzer (ICP-MS) norm toetswaarde <= 200 µg/l Fe
Mangaan (ICP-MS) norm toetswaarde <= 50 µg/l Mn
Natrium (ICP-MS) norm toetswaarde <= 200 mg/l Na
 

Regelgeving

Nederland
Niet iedereen mag zomaar een put slaan en grondwater uit de bodem halen. In 1984 is de Grondwaterwet ingevoerd (per 22 december 2009 gewijzigd in de Waterwet) en vanaf dat moment is de provincie verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer. In 2009 is deze wet opgegaan in de Waterwet. In deze wet worden algemene regels gegeven voor het gebruik van grondwater. Deze regels zijn voor iedere provincie uitgewerkt.

Vlaanderen
Een grondwaterwinning moet je steeds melden aan de Vlaamse MilieuMaatschappij. Voor meer informatie kijkt u op www.vmm.be/water/grondwater/gebruik.
Voor zowel België als Nederland gelden vrijstellingen voor water winning, wanneer er slechts beperkte hoeveelheden opgepompt worden en wanneer deze voor kleinschalige (huishoudelijke) toepassingen zijn.
 

Grondwaterzuiveringssysteem

Er zijn verschillende standaard filtersets samengesteld, met ieder hun eigen gebruiksfunctionaliteit. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 
 

Een mogelijke aanvulling op stap 1; U.V. filtratie of sterilisatie

Deze techniek kan gebruikt worden, wanneer het vermoeden bestaat dat er een vervuiling is van bacteriën (denk aan legionella) of virussen. Een voorbeeld hiervan is als er water betrokken wordt vanuit een eigen bron of put of vanuit een opslagtank, zoals o.a. op een schip of woonsituaties in het buitenland.
Ook wanneer u een vijver hebt is het raadzaam om ervoor te zorgen dat er nergens bacteriën of virussen voorkomen, omdat dit kan leiden tot sterfte onder uw vissen.

Wilt u weten hoe het U.V. filtratie technisch werkt en wat de effecten zijn?

Waterzuivering - hoe werkt het?

zuiver water osmose waterStap 2: Doorzuiveren van het leidingwater voor consumptie

Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 70% uit water. Om een gezond en vitaal leven te kunnen leiden, is zuiver drinkwater onmisbaar. De wetenschap draagt steeds meer bewijzen aan dat het drinken van zuiver water van essentieel belang is voor ons welzijn. Dezelfde wetenschap toont tevens aan dat het leidingwater, dat u dagelijks gebruikt, niet zo zuiver is als u zou wensen. Het behoeft geen verdere toelichting dat oppervlaktewater en grondwater door onze industrialisering en intensieve landbouw verre van schoon zijn. De waterleidingmaatschappijen doen hun uiterste best om goed water te leveren met gebruikmaking van allerlei technieken. Toch wordt regelmatig bewezen dat zich hierin nog steeds verontreinigingen bevinden. Zie reactie RIVM op waterkwaliteit (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Daarom adviseren wij om het leidingwater voor consumptie verder door te zuiveren middels een extra waterzuiveringssysteem wat eveneens het label “alles duurzaam” draagt. Buiten kalk en magnesium verwijdert dit systeem ook virussen, bacteriën, hormonen, medicijnresten en zware metalen uit het water.

Pure Water levert waterzuiveringssystemen die werken op basis van omgekeerde osmose, die de resterende verontreiniging uit ons consumptiewater filteren. Hierdoor wordt voldaan aan de dagelijkse behoefte aan puur drinkwater. Lekker, gezond en gewoon aangesloten op uw eigen waterleiding. Daarnaast heeft het een positieve invloed op uw huishoudelijke apparaten, doordat deze minder snel vervuilen. Bovendien heeft u nooit meer last van kalkaanslag in bijvoorbeeld uw koffie- en theeapparatuur, stomer, strijkijzer, potten en pannen, vazen, aquarium, etc.

voorfilter koolstof filterHet waterzuiveringssysteem van werkt door middel van de techniek omgekeerde osmose.
Op basis van de druk van het leidingwater, wordt het water door de volgende onderdelen geleid:

 1. Een voorfilter, dat alle grove delen tegenhoudt, zoals zand en roestdeeltjes.
 2. Een actief koolstoffilter (carbon) dat alle chloor en een aantal andere kleine deeltjes uit het water haalt.
 3. Het omgekeerde osmosemembraan is het hart van het systeem. In dit membraan worden tot 98% van alle in het water opgeloste stoffen, zoals bacteriën, virussen en metalen tegengehouden en afgevoerd.
 4. Een luchtdichte voorraadtank waarin het zuiver water wordt opgeslagen.
 5. Een koolstof nafilter waar het water direct voor gebruik doorheen gaat. Dit zuivert het water van eventueel aanwezige geur- en smaakstoffen.
 6. Een aparte design tapkraan of een 3-weg mengkraan met aparte uitloop voor uw gezuiverde water.

Water gezuiverd door een waterzuiveringssysteem:

 • Optimaliseert uw totale gezondheid; voedingsstoffen worden beter opgenomen en afvalstoffen beter uit uw lichaam verwijdert.
 • Geeft verlichting bij klachten aan o.a. uw spieren en gewrichten en werkt zuiverend bij huidproblemen.
 • Verbetert het concentratie– en uithoudingsvermogen.
 • Voor de meest pure smaak van uw koffie en thee.
 • Is goedkoper dan flessenwater.
 • Is energiebesparend bij het koken.
 • Geeft huishoudelijke apparaten een langere levensduur.
 • Bespaart op schoonmaakmiddelen.
 • Neemt weinig ruimte in.
 • Het is zelfs voor uw huisdieren goed, vaak vinden ze het ook lekkerder, omdat het zachter is. 
 • Planten groeien beter en bloemen staan langer op de vaas.

Wilt u meer weten over de werking van omgekeerde osmose, open dan het document; Ins en outs van omgekeerde osmose. En wilt u weten hoe omgekeerde osmose technisch werkt?


Optioneel; Extra doorzuiveren van uw osmose water.

In bepaalde situaties kan het gewenst zijn om het water tot 100% verder door te zuiveren of op een andere manier te behandelen. Dit kan veroorzaakt worden door een lokale situatie; denk aan verhoogde kans op bacteriebesmettingen, installatie in het buitenland of andere toepassingsmogelijkheden. U kunt het zuivere water verder doorzuiveren door middel van een extra filter. U kunt een keuze maken uit: een Anti-bacterieel-, Taste and Odor- of De-ionisatie Filter.

Anti-bacterieel Filter

ionisatie ph waarde smaak filter

Het Anti-bacterieel Filter verwijdert bacteriën, stofdeeltjes en roest en zorgt ervoor dat de kwaliteit van het drinkwater verbetert. Het verwijdert laakbare smaken en geuren. Op locaties waar van het waterzuiveringssysteem extra veel geëist wordt om het water te kunnen zuiveren en waar de temperatuur van de omgeving sterk wisselend is biedt dit filter uitkomst. Dit post carbon Inline Filter is een anti-bacterieel 5 micron cartridge filter en gemaakt door Dupont anti-bacterie.

Taste and Odor Filter

In sommige gebieden of landen komt het voor dat er door het lokale waterleidingbedrijf nog gebruik wordt gemaakt van het chloreren van water. In Nederland is dit sinds 2005 niet meer toegestaan maar in de landen rondom ons heen en met name in de mediterrane landen komt het nog wel voor als onderdeel van de waterzuivering. Dit geeft vaak een vervelende smaak aan het drinkwater. Een extra Taste and Odor Filter kan dan uitkomst bieden. Ook als er gebruik wordt gemaakt van bron- of putwater of oppervlaktewater is het raadzaam om dit extra filter te plaatsen, niet alleen voor de smaak, maar ook om nog een extra filterdimensie te verkrijgen. Dit filter zorgt er voor dat alle minuscule smaak- en geurresten vanuit het systeem verwijderd worden, zodat zelfs mensen met een zéér gevoelige smaakbeleving geen problemen ondervinden.
 

Waterzuivering - uw gezondheid

zuiver water gezond waterWanneer u het beste wilt voor uzelf en/of uw gezin, dan kiest u voor puur en gezuiverd water. Pure Water biedt u de beste oplossing voor een gezond en vitaal leven, optimale sportieve prestaties en een gezonde groei van uw kinderen. Het zorgt ervoor dat uw voedsel en uw dagelijkse kopje koffie of thee beter smaken. Pure water is goed voor uw huisdieren en zorgt ervoor dat uw planten beter groeien en uw bloemen mooier bloeien en zelfs langer in de vaas staan.

Water doet meer voor uw lichaam, dan dat u in eerste instantie zou denken. Dat ons lichaam voor 70% uit water bestaat, is geen nieuws. Dat de longen voor 86% en onze oogbol voor maar liefst 99% uit water bestaan, weet niet iedereen. Om alle lichaamsfuncties optimaal te laten functioneren, moeten we dagelijks minimaal 1½ tot 2 liter water binnen krijgen. Dit is ongeveer gelijk aan de hoeveelheid vocht die we dagelijks verliezen. Water is dus onmisbaar voor ons lichaam. Maar, welke rol speelt water dan? Eigenlijk is water de binnenschipper van uw lichaam. Zo worden zuurstof en voedingsstoffen door water naar de lichaamscellen getransporteerd en zorgt het voor een goede afvoer van lichaamsafval en gifstoffen.

Indien het water dat we binnen krijgen reeds belast is, wordt niet alleen de opnamemogelijkheid minder, maar zorgt het water zelf voor een verdere ophoping van afvalstoffen in ons lichaam. Alleen zuiver water is het beste in staat om de nodige hoeveelheid afvalstoffen op te nemen en af te voeren.

Zuiver water:

 • schoon water koffieautomaat

  Optimaliseert uw totale gezondheid; voedingsstoffen worden beter opgenomen en afvalstoffen beter uit uw lichaam verwijdert.
 • Geeft verlichting bij klachten aan o.a. uw spieren en gewrichten en werkt zuiverend bij huidproblemen.
 • Verbetert het concentratie– en uithoudingsvermogen.

Lekker water

Met zuiver water is het optimaal genieten van een glas water. Personen die moeite hebben met het drinken van water of de smaak van leidingwater niet lekker vinden, vinden gezuiverd water lekker om te drinken.
Daarnaast zijn er meerdere gebruiksmogelijkheden. Denk hierbij o.a. aan uw koffie, thee en het watergebruik bij het koken van eten. De smaak komt beter tot zijn recht en hoe meer toepassingen u aanwendt, hoe beter het is voor uw lichamelijke gesteldheid. Een bijkomend voordeel is dat door het gebruik van zuiver water uw apparaten langer meegaan en u zo op allerlei kosten kunt besparen.

Wilt u meer weten over het belang van water voor uw lichaam en uw omgeving, zie: “Water essentieel voor leven”, wetens'water'heden en hoe omgekeerde osmose technisch werkt?

Waterverrijking

Stap 3: Verder verrijken van zuiver water

Nadat het leidingwater gezuiverd is door het waterzuiveringssysteem, is het water “leeg” (niet te verwarren met “dood” water). De opnamecapaciteit voor voedingsstoffen en afvalstoffen is dan het grootst. In normale omstandigheden en bij een gemiddeld persoon is dit de meest optimale ondersteuning voor uw lichamelijk functioneren.

Toch zijn er situaties dat er gedacht kan worden aan het juist weer toevoegen van stoffen of om het water een aparte behandeling te laten ondergaan, zodat het nog beter uw lichaam kan ondersteunen. Optioneel kunt u het zuivere water verder verrijken door middel van een extra filter. U kunt een keuze maken uit: een Alkaline-, Mineraal- of Infra Rood Filter.

Mineraal Filter

Het Mineraal Filter voegt nadat het water gezuiverd is organische mineralen toe. Een Mineraal Filter bevat natuurlijke mineralen, zoals calcium, magnesium, natrium en kalium. Het Mineraal Filter is ontworpen door top specialisten van de Militaire Medische Academie in Taiwan.
Een Mineraal Filter kan ondersteuning bieden bij sportende mensen die door inspanning op korte termijn hun mineralen daardoor extra kunnen aanvullen of bij personen die veel vocht verliezen door andere oorzaken.

Mineralen hebben de volgende functies:

Calcium; Is nodig voor de instandhouding van normale tanden en botten, speelt een rol in het proces van celdeling en -specialisatie, draagt bij tot de normale werking van spijsverteringsenzymen, een normale neurotransmissie en een normale werking van de spieren. Draagt ook bij tot een normaal energieleverend metabolisme en tot een normale bloedstolling.

Magnesium; Draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid, draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme, tot de normale werking van het zenuwstelsel en van de spieren. Draagt bij tot een elektrolytenbalans, een normale eiwitsynthese en een normale psychologische functie. Speelt een rol in het celdelingsproces en draagt bij tot de instandhouding van normale botten en tanden.

Natrium; is verantwoordelijk voor de controle en de balans van de waterhuishouding in het menselijk lichaam. Tevens zorgt het voor een goede Ph balans. Het zorgt ook voor een optimale samenstelling van het bloed.

Kalium; Draagt bij tot een normale werking van de spieren en het zenuwstelsel en draagt bij tot de instandhouding van de normale bloeddruk.

Mineraal Filter pH verhogend

Normaliter verhoogd een Alkaline filter de pH waarde van het gezuiverde water. Het voegt organische mineralen, zoals calcium, magnesium, natrium en kaliumionen toe aan het gezuiverde water. Dit speciale Mineraal Filter pH verhogend verhoogt de pH waarde van het gezuiverde water met zo'n 1 a 2 punten. pH-neutraal is ongeveer 7. Water met een vehoogde pH waarde wordt ook wel basisch water genoemd. De natuurlijke mineralen worden volledig opgenomen door het lichaam. Het wordt makkelijker door het lichaam opgenomen, omdat de structuur van de moleculen zeer klein zijn, zodat het lichaam geholpen wordt om meer water op te nemen en snel het tekort aan water aan te vullen.
Een Alkaline Filter kan onder andere ondersteuning bieden bij personen met lichamelijke inspanningen en ouderen die baat hebben als water pH positief is.

Wilt u weten hoe verrijken technisch werkt?

Wilt u over dit alles meer weten, neem dan contact met ons op voor alle mogelijkheden.

Wilt u alle voordelen nog eens op een rij?