Wij staan voor een goede service!

Onderhoud en Garantie

Wij staan voor optimale service, onderhoud en garantie!

Service en onderhoud Waterzuiveringssystemen

Onderhoud waterzuiveringssysteem noodzakelijk:

Om uw waterzuiveringssysteem in de juiste conditie te houden is periodiek onderhoud noodzakelijk.
Door de kwaliteit van het Nederlandse kraanwater is de termijn van onderhoud in Nederland vooralsnog gesteld op een periode van één jaar. Op basis van specifieke situaties kan het noodzaak zijn om onderhoud frequenter uit te laten voeren.

Door het laten verrichten van de jaarlijkse onderhoudsbeurt door de medewerkers van Pure Water bent u niet alleen verzekerd van een perfect werkend zuiveringssysteem, maar maakt u ook aanspraak op de garantie voor een periode van 10 jaar*.

Onderhoud houdt onder andere in; controle van de zuiverheid van het water, de werking van het systeem, het verbruik van het systeem, het vervangen van de nodige filters en het uitwisselen van de voorraadtank. Daarnaast controleren de mederwerkers de volgende punten:

♦ Systeem totaal ♦ TDS leidingwater ♦ Afsluitklep ♦ O-ringen
♦ Membraan *** ♦ TDS osmose water ♦ Reduceerklep ♦ Afsluitkraan leiding
♦ Pre-filter ♦ Rendement in % ♦ Terugslagklep ♦ Afvoerklem
♦ Carbon prefilter ♦ Hardheid D° ♦ Pompen ♦ Tapkraan
♦ Carbon nafilter ♦ Leidingdruk ♦ Waterleidingkraan ♦ Voorraadtank **

De voorraadtank dient minimaal 1x per week geheel geleegd te worden in verband met de noodzaak om het membraan te spoelen zodat dit kan zorgdragen voor optimale filtratie (uiteraard kunt u dit water gewoon gebruiken).

* Voor meer informatie omtrent de garantiebepalingen, klik hier.
** De uitgewisselde voorraadtank is door Pure Water in- en uitwendig gereinigd en gecontroleerd op druk, ventiel etc.
*** Vervanging van het membraan geschiedt uitsluitend bij een zuivering lager dan 80%


Het maken van een afspraak

De installatiedatum van uw systeem is het uitgangspunt voor het plannen van het onderhoud. Rond de twaalfde maand na de installatiedatum of de vorige servicedatum, nemen de medewerkers van Pure Water contact met u op voor het maken van een afspraak voor een onderhoudsbeurt#. Wij beginnen met plannen ongeveer twee weken van tevoren. In tijdsblokken van ongeveer 2 a 3 uur zult u, na uw akkoord, ingepland worden in een route##.

Als een afspraak onverhoopt toch niet kan doorgaan zullen wij u opnieuw inplannen en benaderen voor een volgende route bij u in de buurt (voor het maken van de afspraak in het daaropvolgende jaar valt u terug in de planning van de oorspronkelijke maand). Uiteraard kunnen er altijd op het laatste moment persoonlijke calamiteiten zijn, zodat u toch nog af moet bellen. Dit is niet prettig, maar daar zullen wij altijd begrip voor hebben.

Waar wij echter geen begrip meer voor hebben, is het niet afbellen en er gewoon niet zijn, zodat de monteur voor niets voor de deur staat. In dit geval zijn wij voortaan genoodzaakt om de voorrijkosten á € 70,- in rekening te brengen. Wij doen dit niet voor ons plezier, maar ervaren steeds vaker dat sommige klanten de gewoonte hebben om hun afspraken niet na te komen, wat kostenverhogend werkt en ten koste gaat van de planning voor andere klanten.

#    Bent u binnen 12 maanden niet gebeld, neem dan zelf contact op met Pure Water voor een stukje afstemming.
##  Uiteraard proberen wij hierin zoveel mogelijk rekening te houden met uw situatie en wensen, maar dit is door diverse oorzaken niet altijd mogelijk. Wij zullen altijd overleg plegen met u, maar wij vragen hiervoor wel om uw begrip.

Service en onderhoud Waterontharder

Onderhoud:

Voor het goed werken van de ontharder is het van belang dat er voldoende zout in de zoutopslagbak zit, dit kunt u zeer eenvoudig zelf bijhouden en bijvullen. Bij de aanschaf van een Pure Water Waterontharder ontvangt u standaard een zak zout, zodat u voor de eerste periode voorzien bent. Gebruik enkel specifieke zouttabletten geschikt voor waterontharders. Deze zijn verkrijgbaar bij Pure Water (tegen betaling van kostprijs zout plus verzendkosten) of bij u in de buurt bij o.a. Boerenbond, Welkoop, Makro, Lukas Klamer, Sligro en bijvoorbeeld witgoedwinkels. Heeft u naast deze Waterontharder ook een Waterzuiveringssysteem van Pure Water, dan zullen de medewerkers altijd tijdens het periodiek onderhoud van het waterzuiveringssysteem, als service uw waterontharder ook controleren. Wanneer u op voorhand aangeeft zout nodig te hebben, dan nemen de medewerkers dat voor u mee.

Wanneer en om de hoeveel tijd moet ik zout bijvullen?
Het gemiddelde zoutverbruik kunt u bij benadering zelf berekenen. U hebt daarbij de volgende gegevens nodig:

 • Uw waterverbruik per dag in liters.
 • Het feit dat het systeem na elke 1500 liter gaat spoelen en daarvoor ongeveer 400 gram zout gebruikt.
 • Het voorraadvat in het systeem kan ongeveer 10 kg zout bevatten.

Dus bij wijze van voorbeeld: stel u heeft een gezin van in totaal 4 personen en verbruikt per dag ongeveer 500 liter water. Dit wil zeggen dat elke 3 dagen het systeem zichzelf spoelt en dan 400 gram zout gebruikt. Omgerekend naar het aantal dagen betekent dit dus dat de 10 kg zout ongeveer op is na 75 dagen. (10 kg / 400 gram = 25 x 3 dagen = 75 dagen). Dit betekent dat u na elke twee maanden het systeem dient bij te vullen om er altijd voor te zorgen dat u een veilige marge behoud met betrekking tot de vulling van het reservoir.

Onderhoud door Pure Water:

Bij een waterontharder voeren wij jaarlijks onderhoud uit. Het is intussen bewezen dat een preventieve aanpak van een aantal zaken ertoe zal leiden dat het systeem beter zijn werk blijft doen en minder problemen zal vertonen.

Door de aanwezige stoffen in de aanvoerwaterleiding raken heel langzaam het opvangfilter en de interne filters verstopt en gaan zij stoffen doorgeven richting de harskolom, waardoor de werkzaamheid van het systeem minder wordt. Er treedt verzadiging van stoffen in de harskolom op en daardoor haalt het systeem steeds minder kalk en magnesium uit het leidingwater.

Een servicebeurt van uw waterontharder houdt het volgende in:

 1. Het totale systeem wordt visueel op gebreken of beschadigingen gecontroleerd en het systeemhuis wordt aan de buitenkant gereinigd.
 2. De binnenkant bak / zoutvat wordt nagekeken. Aangekoekt zout verstoord de werking van het toestel en er wordt een advies gegeven wat te doen.
 3. Alle aansluitingen worden gecontroleerd (waterleiding aanvoer en retour, pekelslang en afvoer) op vocht en/of lekkage en gerepareerd wanneer noodzakelijk of de pakkingen en knelkoppelingen worden vervangen wanneer van toepassing.
 4. Het waterniveau in het reservoir wordt gecontroleerd (wanneer deze op ongeveer 10 cm hoogte in de bak staat, dan werkt de vlotter goed).
 5. Het interne gedeelte van de vlotter wordt gereinigd. Vervuilde vlotters zijn oorzaak nummer 1 bij storing.
 6. De instellingen worden gecontroleerd en geactualiseerd wanneer nodig, deze kunnen hoger / lager zijn door de levering van het waterleidingsbedrijf.
 7. Het belangrijkste onderdeel van de waterontharder; de harskolom, wordt intern gereinigd en gespoeld.

Kosten voor onderhoud:
De kosten voor het onderhoud van uw waterontharder zullen € 90,00 inclusief BTW per jaar gaan bedragen. Dit bedrag is opgebouwd uit: voorrijkosten arbeidsloon en benodigde materialen.
Wanneer het onderhoud van de waterontharder plaatsvindt in combinatie met het onderhoud van het waterzuiveringssysteem zal er € 68,00 voor het onderhoud van de waterontharder berekend worden.
 

Garantiebepalingen waterzuiveringssystemen

Om de kwaliteit en capaciteit van uw Pure Water waterzuiveringssysteem en daardoor de zuiverheid van het water te waarborgen, is onderhoud aan het systeem noodzakelijk. Dit onderhoud wordt jaarlijks verricht door Pure Water, te Tilburg. Door het invullen en ondertekenen van het garantieformulier gaat u akkoord met de garantievoorwaarden, zoals hieronder beschreven. Daarbij verzekert u zichzelf van jaarlijks onderhoud en daardoor het recht op 10 jaar garantie op het systeem.

Garantievoorwaarden:

 • Het waterzuiveringssysteem dient door Pure Water geïnstalleerd te zijn, normaal toegankelijk te zijn voor  onderhoud en geregistreerd te zijn bij Pure Water, te Tilburg door middel van het volledig ingevulde en getekend garantieformulier.
 • Jaarlijks onderhoud dient enkel verricht te worden door Pure Water te Tilburg.
 • Servicerapporten van alle onderhoudsbeurten dienen overlegbaar te zijn.

Wat valt onder de garantie:

 • Garantie is van toepassing op het hele waterzuiveringssysteem inclusief voorraadtank, kunststof leidingwerk, aansluitingen op aanvoer- en afvoerleiding, eventueel aanwezige pompen en de tapkraanaansluiting onder het aanrechtblad. 

Wat valt niet onder de garantie:

 • Slijtage of beschadiging van de tapkraan boven het aanrechtblad. 
 • Schade ontstaan door uitstromend water (dit valt onder uw eigen inboedelverzekering). 

De garantie vervalt bij (1):

 • Het niet voldoen aan bovenstaande eisen.
 • Nalaten van controle op lekkage na installatie en servicebeurt.
 • Als het systeem langer dan 2 maanden stilstaat i.v.m. verhuizing, verbouwing, etc.
 • Installatiefouten door het zelf installeren of verplaatsen van het systeem o.a.:
     - Aansluiten op warmwaterleiding of toevoer van heet water.
     - Plaatsing in een ruimte waar bevriezing kan ontstaan.
     - Ruwe behandeling van het apparaat of de onderdelen.
 • Leidingbreuk (inclusief gevolgen ontstaan van waterleidingwerkzaamheden).
 • Toevoer van leidingwater met een gehalte hoger dan 1200 ppm.
 • Hardheid hoger dan 18° DH.
 • Lage leidingdruk (lager dan 2,5 bar) (2)
 • Indien het toevoerwater rechtstreeks afkomstig is van een eigen bron of put waarvan geen analyserapport is overlegd aan Pure Water.

(1) Bij een storing die niet binnen de garantievoorwaarden valt, worden voorrijkosten, arbeidsloon en kosten voor eventuele nieuwe onderdelen in rekening gebracht. Periodiek onderhoud betekent dat er door Pure Water contact wordt opgenomen voor een servicebeurt. Is er binnen 12 maanden niet gebeld, neem dan contact op met Pure Water. 
(2) Het systeem is afhankelijk van druk in de waterleiding. Bij een lage leidingdruk produceert en zuivert het systeem niet optimaal en dit heeft als gevolg een groter volume van afvalwater en/of het niet goed functioneren van de afsluitklep. Bij het constateren hiervan, dient er contact opgenomen te worden met Pure Water.

Garantiebepalingen Waterontharder

Een waterontharder kan zo'n 20 jaar mee gaan. Pure Water geeft 2 jaar fabrieksgarantie op de waterontharder, deze vervalt bij installatiefouten door het zelf installeren of verplaatsen van het systeem, hieronder vallen:

 • Aansluiten op warm waterleiding of toevoer van heet water.
 • Plaatsing in een ruimte waar bevriezing kan ontstaan.
 • Ruwe behandeling van het apparaat of de onderdelen.
 • Leidingbreuk (incl. gevolgen ontstaan door waterleidingwerkzaamheden). 
 • Toevoer van leidingwater met een gehalte hoger dan 1200 ppm.
 • Hardheid hoger dan 18° DH. 
 • Indien het toevoerwater rechtstreeks afkomstig is van een eigen bron of put waarvan geen analyserapport is overlegd aan Pure Water. 
 • Indien het zout niet goed wordt bijgehouden voor de regeneratie (= het schoonspoelen van het harskolom).

Is er na die 2 jaar iets met het systeem aan de hand, dan proberen wij het altijd op te lossen of de kosten van reparatie, waar mogelijk, voor u te beperken.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.