Voordelen "on the road" zijn

 • Altijd veilig drinkwater onderweg
 • Veilig douche en verbruikswater
 • Gezond en lekker
 • Overzichtelijke voorraadplanning

Recreatief

« Terug naar het overzicht

Steeds meer mensen zoeken het avontuur op en maken lange reizen om bijvoorbeeld Africa met een Overland Truck te ontdekken of pakken de camper om Europa te zien. Een uitdaging op zich door alle wisselende omstandigheden en soms primitieve locaties waar een overnachting gepland wordt. Een andere uitdaging is tevens een basisbehoefte en dat is het beschikken over vers en zuiver water. 

Water wordt getapt en opgeslagen in een voorraadtank. Dit water is nooit van een vaste kwaliteit en door de grote wisselingen in temperatuur tussen seizoenen, maar soms ook al de dag en de nacht is het een voedingsbodem voor bacteriën, waaronder de legionella bacterie.  

Voordelen van een optimaal waterklimaat op een Overland Truck of camper: 

 • U heeft altijd veilig drinkwater onderweg!
 • U beschikt altijd over veilig douche en verbruikswater.
 • Het is gezond; zuiver water heeft een gunstige uitwerking op de persoonlijke gezondheid. 
 • Het drinken van zuiver water verbetert het concentratievermogen, zodat (rij)prestaties erop vooruitgaan.
 • Niet onbelangrijk; het is gewoon lekkerder dan al het andere water.
 • Pure Water is veilig en betaalbaar; omgerekend naar normaal gebruik van ongeveer 2 liter per dag per persoon (inclusief aanschaf, onderhoud en verbruik) betaalt u voor gezuiverd water ongeveer 3 a 4 eurocent per liter. Hierbij geldt dat door intensiever gebruik deze zeer voordelige prijs nog verder daalt.
 • Omdat het systeem aangesloten wordt op uw voorraadtank zit u nooit zonder directe voorraad. Het innemen van water kunt u eenvoudiger plannen en is er ook geen gesleep en ruimtebeslag voor het opslaan flessenwater. 

Een optimaal waterklimaat

 Onderweg is altijd de volgende uitdaging van toepassing;

 “Hoe beschik ik over schoon en veilig water onderweg?”

 In een woonomgeving is er (nog) geen verschil tussen verbruiks- en gebruikswater. De  discussie daarover komt wel steeds vaker op gang. Het is namelijk vreemd dat we met  dezelfde kwaliteit drinkwater onze toilet thuis doorspoelen. Binnen bijvoorbeeld 
 de scheepvaart wordt al een zeer duidelijk onderscheid gemaakt tussen ‘gebruikswater’;
 water wat door mensen in de één of andere vorm gebruikt wordt bij het consumptie-
 proces,  zoals drinken, het eten en/of bereiden van voedsel en ‘verbruikswater’; water wat
 gebruikt wordt voor huishoudelijke doeleinden, zoals wassen, toiletspoelen,
 schoonmaken, douchen, etc.

Op een Overland Truck of camper wordt er al gewerkt met de opslag van water, waardoor ook meteen het de voornaamste problemen duidelijk worden: de basis kwaliteit van het ingenomen water en de invloed van wisselende temperaturen op de kwaliteit van het water en de daarmee gepaard gaande groei van bacteriën.

Hierdoor ontstaat de volgende uitdaging: 
De invloed van bacteriën (waaronder de legionella bacterie) op het ‘gebruiks- en verbruikswater’ en de wens om een optimale graad van zuiverheid te hebben voor menselijke consumptie. 
Om het waterleidingnet binnen een Overland Truck of camper te voorzien van goed en veilig gebruiks- en verbruikswater is een totaaloplossing gewenst.

Doelstelling

Het creëren van een optimale waterkwaliteit binnen een mobiele situatie. Hiervoor is de aanpak verdeeld in een aantal stappen, die er tezamen voor zorgen dat onder alle omstandigheden veilig verbruiks- en gebruikswater onderweg is. Dit concept is modulair opgebouwd en aan te passen aan uw persoonlijke en specifieke wensen.

Binnen een mobiele situatie is er met name behoefte aan vers en veilig gebruikswater om te drinken en te koken en eventueel een aanvulling in het verbuikswater om veilig te kunnen douchen en te gebruiken voor diverse andere toepassingen. 

In het gekozen stappenplan is een veiligheidsmarge aanwezig, mochten stap 1 en 2 onverhoopt niet werken dan zorgt stap 3 ervoor dat er altijd veilig gebruikswater aanwezig is.

Een optimaal waterklimaat op een Overland Truck of camper bestaat uit 3 stappen:
Stappen 1 en 2 zijn toepassingen met betrekking tot verbruikswater.
Stap 3 is de toepassing met betrekking tot gebruikswater.

 

In de optimale situatie wordt gebruik gemaakt van een hydrofoor met een constante druk en zonder tussenopslag van water, omdat dit een voedingsbodem is voor bacteriën. 

Stap 1 en 2 worden opgebouwd in een: ‘Water Kwaliteit Unit’
Hierdoor ontstaat een compleet systeem met betrekking tot alle point of entry elementen, eventueel aangevuld met een hydrofoor met frequentiesturing.

Stap 1: Voorfiltratie 

Zuivering op basis van voorfiltratie door middel van een polyester voorfilter (5 micron), een actief koolstoffilter (5 micron). Een voorfilter filtreert zand, kalk en roestdeeltjes uit het water en een koolstof blokfilter zorgt er onder andere voor dat chloor en overige stoffen tot 5 micron gefilterd wordt. 

Stap 2: Desinfectie middels UV

Het vangen en doden van bacteriën door middel van Ultra Violet licht. Dit is een UV filter met een berekende capaciteit op basis van piekbelasting. Neutraliseert voor 99,9% alle bacteriën en virussen.

Meer informatie; UV hoe werkt het en wat zijn de effecten? en technische specificaties UV.

Stap 3: Waterzuivering bij point of use

Zuivering van het gebruikswater met een waterzuiveringssysteem op basis van ultrafiltratie met gebruikmaking van de techniek omgekeerde osmose. 
Dit systeem houdt, bewezen, alle verontreinigingen tegen die zich in het gebruikswater zouden kunnen bevinden en zorgt er voor dat de menselijke consumptie altijd vers en veilig blijft.

Meer informatie; Waterzuivering hoe werkt het en wat zijn de effecten? en technische specificaties waterzuivering.

Een en ander is uiteraard wel afhankelijk van een wederzijdse verantwoordelijkheid, van zowel opvarenden, als leverancier met betrekking tot signalering van eventuele storingen en onderhoud van de voorgestelde situatie.

Schematische weergave waterloop Water Klimaat Unit:

Pure Water is uw partner onderweg!

Heeft u belangstelling voor een dergelijke oplossing en wilt u meer weten over alle voordelen, u kunt contact met ons opnemen.  
Met Pure Water kunt u het maximale uit uw water halen.