De portemonnee

versus kwaliteit

telt ook mee.

Prijsvergelijking

Rekenvoorbeeld Pure Water versus water uit flessen

Het onderstaande schema is bedoeld om inzicht te geven in de werkelijke kosten van Pure Water ten opzichte van het gebruik van water uit flessen. Het gebruik verschilt natuurlijk per gezins- of bedrijfssituatie.

Het is goed om met de volgende criteria rekening te houden:

  • Water uit flessen en bronwater bevatten vaak mineralen die reeds in voldoende mate in ons voedsel aanwezig zijn. Daardoor wordt het opnamevermogen van afvalstoffen verminderd.
  • Water in flessen moet u kopen bij bijvoorbeeld de supermarkt en op voorraad (bij)houden.
  • Water uit flessen en bronwater is vele malen duurder dan het water uit het systeem van Pure Water.

Rekenvoorbeeld:

         
Aantal liter water per dag:
1
2
3
4

Prijs per verpakking* 000,40 000,40 000,40 000,40
Prijs per dag 000,40 000,80 001,20 001,60
Prijs per week € 002,80 005,60 008,40 011,20
Prijs per maand € 012,00 024,00 036,00 048,00
Prijs per jaar € 146,00 € 292,00 € 438,00 € 584,00
         
* Dit is de gemiddelde prijs over alle merken flessenwater.
 
De aanschaf van een waterzuiveringssysteem van Pure Water is éénmalig. Eenmaal aangeschaft bedragen de werkelijke kosten per liter slechts 2,5 à 3 eurocent inclusief de kosten voor het jaarlijks onderhoud en het waterverbruik**.
 
** Met het waterverbruik wordt bedoeld; de som van het gezuiverde water plus het afvalwater wat hier tegenover staat. De verhouding hiervan is in normale omstandigheden circa 1 liter gezuiverd water op 2 tot 3 liter afvalwater op basis van de gebruikte onderdelen van het  standaard waterzuiveringssysteem van Pure Water. Dit is mede afhankelijk van de waterdruk. Het water wat verdwijnt via de riolering heeft als functie dat het systeem constant gespoeld wordt, zodat het vrij blijft van virussen, bacteriën en andere afvalstoffen. Deze worden met het spoelwater afgevoerd naar het riool.