'Putten uit eigen bron'

 • Veilige waterwinning uit eigen bron
 • Systeem op basis van waterkwaliteit en doel
 • Noodzakelijke analyse en bemonstering mogelijk
 • Koppeling met R.O. zuiveringssysteem voor drinkwater
 • Zelfvoorzienend en duurzaam 

Grondwaterzuivering

« Terug naar het overzicht

Systeemkeuze op maat

Voor grondwaterzuivering leveren wij complete filtratiesets en ontijzeringsinstallaties. Standaard of aangepast aan de specifieke situatie ter plaatse.
De keuze voor de samenstelling van het filtratiesysteem is afhankelijk van de kwaliteit van het aangevoerde water en het gebruiksdoel van het opgepompte grondwater.
Zeker in die gevallen waarin de put niet diep geslagen is, treffen we vaak veel ammonium en nitraat in het water aan. Naast natuurlijk ijzer en mangaan. Maar ook zijn zware metalen, arseen, pesticiden en restanten van geneesmiddelen veel voorkomend.

Meten is weten
Om tot een goede opbouw van een filtratiesysteem te komen is het noodzakelijk om de samenstelling en de verontreiniging van het water te kennen. In verband met dit inzicht en aansprakelijkheid stellen wij als vereiste om vooraf een grondwatermonster te laten analyseren.

De werking van een ontijzeringsfiltratie wordt namelijk door veel verschillende factoren beïnvloedt. Temperatuur, zuurgraad, zwavelwaterstof, ozon, etc. Dan kunnen we bepalen of, en zo ja welk ontijzerings- en/of nitraat filter toegepast moet worden. Naast de andere filtertechnieken.
Verder is het van belang om voor uzelf te bepalen hoeveel water u wilt zuiveren en voor welk doel u dat water wilt gebruiken. Kraanwater moet een andere samenstelling hebben dan bijvoorbeeld het water waarmee u de wc doorspoelt of waarmee u de was doet.

De normen voor diverse stoffen in drinkwater?

Algemene parameters

 • Zuurgraad toetswaarde 7-9,5 pH-eenheid °C

Anorganische macroparameters

 • Ammonium norm toetswaarde <= 0,20 mg/l NH4
 • Chloride norm toetswaarde <= 150 mg/l Cl
 • Nitraat norm toetswaarde <= 50 mg/l NO3
 • Nitriet norm toestwaarde <= 0,1 mg/l NO2
 • Sulfaat norm toestwaarde <= 150 mg/l SO4

Anorgansische microparameters

 • IJzer (ICP-MS) norm toetswaarde <= 200 µg/l Fe
 • Mangaan (ICP-MS) norm toetswaarde <= 50 µg/l Mn
 • Natrium (ICP-MS) norm toetswaarde <= 200 mg/l Na
 

Grondwaterzuivering systemen

Er is een keuze uit verschillende standaard filtersets, met ieder hun eigen gebruiksfunctionaliteit. Het type systeem wordt vastgesteld op basis van type locatie, kwaliteit grondwater, doel, gebruik en na inventarisatie en bemonstering (kosten bemonstering € 235,00) van de locatie. Alleen dan kunnen we bepalen of, en zo ja welk ontijzerings- en/of nitraat filter toegepast moet worden. 

Productie capaciteit wordt vastgesteld op basis van gebruik en noodzaak. 

 

Mogelijkheden en prijzen op aanvraag.
Prijzen zijn altijd inclusief bypass excl. aansluitset.

Voor vragen of bestellen, bel +31 (0)13-4550540 / (0)6-14016216 ook WhatsApp of mail info@purewater.nl